Zemědělská Akademie Inovací 2019

Agricultural Innovation Academy 2019 (AIA)

Zemědělství 4.0, precizní zemědělství, Internet věcí, digitalizace, senzory, aplikační mapy... Valí se na vás tyto termíny ze všech stran? A co to pro vás vůbec znamená? Přijďte získat povědomí o nových technologiích v zemědělství, zjistěte, jak vám mohou pomoci, a otestujte je na vlastním pozemku. 

S vybranými partnery organizujeme Zemědělskou Akademii Inovací 2019.

Díky Akademii Inovací (AIA):

  • zjistíte, že nové technologie nejsou složité na obsluhu ani náročné na implementaci,
  • dozvíte se, jak fungují IoT senzory a jak lze pomocí predikčních modelů předpovědět výskyt škůdce,
  • od nás získáte podporu při variabilních aplikacích a instalaci senzorů,
  • zlepšíte management farmy a zefektivníte komunikaci s externími partnery.

Jak bude AIA 2019 probíhat?

Zemědělská akademie inovací bude mít 3 části:

1. Školení se zaměřením na dostupné inovace v zemědělství

Odborníci pro jednotlivé oblasti vám formou školení představí družicová data, precizní zemědělství, telematiku, sledování strojů, IoT čidla, predikce chorob a škůdců pro vybrané plodiny, sledování podmínek v posklizňových halách a silech, management závlah s využitím půdních čidel. Rozšířte si obzory napříč aktuálními technologickými vychytávkami pro farmy a na cokoliv se zeptejte.

Harmonogram školení

9.00–10.00
MENDELU: Principy precizního zemědělství a postupy lokálně cílené agrotechniky

10.20–12.00
GISAT: Využití družicových dat pro precizní zemědělství
CleverFarm: Úrovně precizního zemědělství a tvorba variabilních map

13.00–14.00
STROM: Technika, terminály, přípojná zařízení (limity, druhy podporovaných operací)

14.10–15.00
CleverFarm: IoT senzory, škála a možnosti využití

Harmonogram zahrnuje i čas na dotazy.

Termíny a cena školení:

Středa 20. 3. Praha, Hotel Golf****, Plzeňská 103/215c
Čtvrtek 21. 3. Brno, Vienna Point 2, Vídeňská 101/119d

Cena školení je 300 Kč za osobu jako pokrytí nákladů na občerstvení a organizaci. Částku za každého účastníka pošlete na č. ú. 5080116865/0100 do 14. 3. 2019. Jako variabilní symbol uveďte vaše IČO a do zprávy pro příjemce napište "AIA 2019 + příjmení účastníků". Doklad o zaplacení vám pošleme na e-mail. Detaily k organizaci dostanete po přihlášení před konáním události.

Jak probíhala úvodní školení v Praze a Brně se dočtete na našem blogu

2. Testování nových technologií

Zájemci z řad účastníků AIA 2019 budou moci na vybraných pozemcích otestovat principy inovačních postupů.

Díky družicovým snímkům identifikujeme management zóny na vašich vybraných polích a pomocí demo techniky, kterou vám partneři akademie poskytnou za zvýhodněných podmínek, proběhne aplikace variabilního setí či hnojení.

Testovat lze také IoT senzory a spolu s nimi predikční modely.

Účastníci testování hradí PHM do strojů.
 

3. Závěrečné semináře

Na podzim se s dalšími účastníky zapojenými do testování setkáte na závěrečném semináři, kde se podělíte o:

  • výsledky a zkušenosti, které zapojení nových technologií do provozu zemědělského podniku přinesly,
  • překážky, které se vyskytly během implementace, a jak byly řešeny,
  • vyčíslení reálných dopadů variabilních aplikací
  • a shrnutí úspěšnosti predikce chorob a škůdců na vybraných plodinách.

Jak se na AIA 2019 registrovat?

Vyberte níže město, ve kterém se budete chtít školení zúčastnit. Na stránce události klikněte na zelené tlačítko "Register", vyplňte své jméno a e-mail, na který vám před konáním akce pošleme detaily o místě a organizaci, potvrďte.

Registrace poběží pouze do 14. března.

Registrace byla ukončena. Děkujeme.

Spoluorganizátoři AIA 2019

GISAT
 

Společnost GISAT se zaměřuje na zpracování analýzy družicových dat (prostorová variabilita porostů, biofyzikální charakteristiky porostů) pro vybrané podniky.

STROM PRAHA
 

STROM PRAHA poskytuje podporu při přípravě souborů variabilního hnojení a setí pro terminály, poskytnuje demo strojů a provedení variabilních operací (hnojení/setí) na pozemcích podniků, které nemají potřebnou techniku.

Mendelova Univerzita v Brně

MENDELU pomáhá při školeních, konzultacích při přípravě variabilnich map pro hnojení a setí, spolupracuje při návrzích doporučení pro využívání technologií precizního zemědělství pro zemědělské podniky.