Zemědělská akademie inovací

Agricultural Innovation Academy (AIA) 2020

6., 13. 2. 2020, Praha, Brno

Vize Zemědělské akademie Inovací

Propojujeme zemědělce s moderními technologiemi ve všech ohledech tak, aby byli při práci efektivnější, měli vyšší výnosy a nižší náklady. Jaké jsou praktické výhody inovativních metod monitoringu zemědělských porostů? Jaké výhody přináší senzory v porostech, v půdě či ve skladech? Proč je dobré používat agronomickou evidenci? To všechno jsme probírali s farmáři a předními odborníky v zemědělství. 

Vyšší výnosy a nižší náklady v zemědělství. Jak na to?

Hlavní témata se točila kolem precizního zemědělství. Je opravdu řešením pro ekonomicky efektivní a ekologické zemědělství? Je precizní zemědělství opravdu přínosem pro vyšší výnos a nižší náklady? Jak funguje precizní zemědělství ve světě? A jaké jsou praktické zkušenosti Dalšími tématy, o nichž jsme se bavili, jsou predikční modely a v neposlední řadě také jaké stroje a co vše je potřeba k tomu, abyste na poli pracovali efektivně, měli vyšší výnosy a nižší náklady. 

Výsledky AIA 2019

 • Jednoznačná shoda o prokázaných přínosech precizního zemědělství.
 • Do budoucna je to nutná cesta pro ekonomicky udržitelné hospodaření.
 • Sběr dat (meteo, půda, AZZP, družice/drony, výnosové mapy).
 • Získaná data a znalosti agronoma v synergii.
 • Nutnost vyhodnocovat dopady provedených opatření.
 • Motivovaný agronom a personál.
 • Data a vyhodnocení poskytnuté v rámci AIA nám umožnily podívat se detailně na vybrané pozemky.
 • Vyčlenění neprodukčních ploch, rozdělení pozemku pod 30 ha.
 • Spíše než zvyšování výnosu při současných suchých letech je nutno hledat úspory.
 • U variabilního setí nutno zohlednit dlouhodobé vláhové poměry v půdě. Méně (hustota) je často více.
 • V rámci AIA byly úspory na dusíkatých hnojivech od 85 Kč/ha do 320 Kč/ha u jedné aplikace
 • Aplikovat celý cyklus variabilních aplikací na nehomogenních pozemcích.

Prezentace ke stažení

Výsledky z variabilního setí a hnojení AIA 2019 ‒ Adam Zlotý, CleverFarm

Predikční modely a minimalizace
ztrát způsobená chorobami a škůdci ‒ Petr Zlotý, CleverFarm

Inovativní postupy využití družicových dat v precizním zemědělství ‒ RNDr. Jan Mišurec, Ph.D., Mgr. Kateřina Tučková, Gisat s.r.o.

Praktické výhody inovativních metod monitoringu zemědělských porostů + precizní zemědělství ve světě ‒ Vojtěch Lukas a kolektiv, MENDELU

Precizní zemědělství pro zvyšování kvality rostlinné produkce ‒ Jan Lukáš a kolektiv, VÚRV, v.v.i.

Jak reagujeme na změny klimatu ‒ Ing. Renata Salavová, Syngenta

FarmSight, služby Zemědělství 4.0 ‒ Ondřej Perlík, STROM Praha

Jak proběhla AIA 2020

Spoluorganizátoři AIA 2020

VÚRV

VÚRV, v. v. i. je u nás největším pracovištěm aplikovaného výzkumu, zaměřeného na rostlinnou výrobu a příbuzné obory. Vedle tradičních oborů se nově více zaměřuje na udržitelné systémy zemědělského hospodaření.

Syngenta

Společnost Syngenta vyvíjí a distribuuje široké spektrum osiv a přípravků na ochranu rostlin. Svým zákazníkům nabízí komplexní řešení v boji proti plevelům, houbovým onemocněním a škůdcům prakticky ve všech plodinách.