Zemědělská Akademie Inovací 2019

Agricultural Innovation Academy 2019 (AIA)

Zemědělství 4.0, precizní zemědělství, Internet věcí, digitalizace, senzory, aplikační mapy... Valí se na vás tyto termíny ze všech stran? A co to vůbec znamená?

S vybranými partnery jsme v březnu 2019 zorganizovali první Zemědělskou Akademii Inovací, kde jsme asi šesti desítkám zájemců představili, jak jim mohou nové technologie v zemědělství pomoci, a zajistili jsme testování na jejich vlastních pozemcích.

Jak to vzniklo

Na začátku roku 2019 jsme hledali cestu, jak zvýšit povědomí v oblasti dostupných inovací v zemědělství, a to zejména se zaměřením na precizní zemědělství. Tehdy se zrodila myšlenka uspořádat nekomerční vzdělávací akci, kterou jsme nazvali Zemědělská Akademie Inovací (AIA). Jako iniciátoři jsme si vybrali za partnery soukromé a univerzitní instituce s podporou státní správy.

Nechtěli jsme zůstat pouze na úrovni předání informací, a proto jsme se v rámci Akademie dohodli se zemědělskými podniky, že budou mít možnost vyčlenit pozemky, pro které jim Akademie bezplatně zpracuje analýzu družicových dat, poskytne podporu při variabilních aplikacích a nainstaluje IoT senzory.

V případě, že by podniky nedisponovaly potřebnou výbavou techniky, by jim spoluorganizátor Akademie, společnost STROM PRAHA a.s., poskytl plně vybavenou demo techniku a výměnou za naftu by provedl potřebná agrotechnická opatření. Na podzim je pak v rámci Akademie v plánu série workshopů, během kterých by zemědělské podniky zapojené do praktické části mezi sebou sdílely dosažené výsledky a překážky, které se vyskytly během implementace, a jak byly řešeny včetně vyčíslení reálných dopadů variabilních aplikací např. vzhledem k dlouhodobému průměrnému výnosu plodiny na daném pozemku. Zájemci z oblasti IoT pak shrnou úspěšnosti predikce chorob a škůdců na vybraných plodinách.

Cíl Zemědělské Akademie Inovací

Akademie byla založena s vizí podpořit využívání moderních zemědělských technologií a demonstrovat praktické výhody nasazení inovativních metod monitoringu zemědělských porostů pro zlepšení faremního managementu a zefektivnění komunikace s externími partnery zemědělských podniků.

Koncept je plánován jako dlouhodobá platforma, jejíž aktivity se budou každoročně vyhodnocovat. Po vyhodnocení výsledků aktivit navržených pro rok 2019 a zejména jejich přínosů pro všechny její účastníky, bude připraven plán na rok 2020.

Průběh AIA

1. Školení se zaměřením na dostupné inovace v zemědělství

Odborníci pro jednotlivé oblasti formou školení představí družicová data, precizní zemědělství, telematiku, sledování strojů, IoT čidla, predikce chorob a škůdců pro vybrané plodiny, sledování podmínek v posklizňových halách a silech, management závlah s využitím půdních čidel.

Jak probíhala úvodní školení v Praze a Brně se dočtete na našem blogu:

2. Testování nových technologií

Zájemci z řad účastníků AIA 2019 budou moci na vybraných pozemcích otestovat principy inovačních postupů.

  • Díky družicovým snímkům identifikujeme management zóny na vašich vybraných polích a pomocí demo techniky, kterou partneři Akademie poskytnou za zvýhodněných podmínek, proběhne aplikace variabilního setí či hnojení.
  • Testovat lze také IoT senzory a spolu s nimi predikční modely.

3. Závěrečné semináře

Na podzim se účastníci zapojení do testování setkají na závěrečném semináři, kde se podělí o:

  • výsledky a zkušenosti, které zapojení nových technologií do provozu zemědělského podniku přinesly,
  • překážky, které se vyskytly během implementace, a jak byly řešeny,
  • vyčíslení reálných dopadů variabilních aplikací
  • a shrnutí úspěšnosti predikce chorob a škůdců na vybraných plodinách.

Spoluorganizátoři AIA 2019

Napište nám

Máte zájem o více informací, o spolupráci nebo jste nenašli, co jste hledali?
Napište nám a my vám odpovíme.

Prosím, formulujte svůj dotaz co nejpřesněji. Výrazně nám tak pomůžete. Váš dotaz budeme moci předat kompetentní osobě a vy získáte odpověď co nejdříve.