Šetření vody SEMA HŠ

Pan Halmeš šetří ušetřil za jednu letní sezónu 900 Euro za vodu.

„Když jsem viděl náklady na senzory, trochu jsem váhal, protože cena není nejnižší. Nicméně za jednu letní sezónu se mě náklady na senzory vrátily v podobě ušetřené vody, energie a práce.“

Martin Halmeš, agronom

Máme dvě firmy Agro SEMA, která má necelým 900 hektarů a firma SEMA má 1200 hektarů - celkově tedy hsopodaříme na 2100 hektarech. SEMA je ekologická firma, kde nepoužíváme žádné chemické prostředky včetně hnojiv a postřiků.

Na jedné parcele máme 3 zavlažovací zařízení(pivoty), které používáme především na plodiny jako je kukuřice na osivo. Zavlažovat musíme tehdy, kdy ty rostliny nedostávají dostatečné množství vody. V případě, že bychom nedokázali dát kukuřici dostatek vody, výnosy by byly značně nižší. 

‚‚Za normálních okolností bysme závlahy spustili dříve, ovšem senzor nám ukázal, že v půdě je stále dostatek vody, závlahu jsme tedy vynechali. Pustili jsme ji až v okamžiku, kdy nám senzoru ukázal, že v půdě není dostatek vody. Ukázalo se, že kukuřice je zdravá jak kvalitativně, tak i ekonomciky‘‘.

‚‚Jeden m³ mě stojí 0,13€. Na 30 hektarech, při 10 mm dávce je to celkově 2970 m³ vody. Další náklady jsou spojené s elektrickou energií a prací (cca 65€). Jedná závlaha mě tedy stojí 450€. Někdy je potřeba závlahy otočit 2x => dostáváme se na celkovou částku 900€‘‘. 

‚‚Pokud tedy vynechám jednu závlahu, kdy se řídím podle skutečně naměřených dat ze senzorů, ušetřím 450€ za jeden zavlažovací cyklus’’.