Změna obrázku na hover

Důležité je vyskládat dva obrázky pod sebou a hornímu přidat třídu "image-flip", druhý obrázek se zobrazí na hover pouze na frontendu.