Velkostatek Tetín

Velkostatek Tetín se nachází ve Středočeském kraji 3 km od Berouna. Spadá do kategorie rodinných podniků, které se v mnoha ohledech technologicky přizpůsobily dnešní době. Po čtyřiceti letech socialistického hospodaření, jež kdysi prosperující podnik proměnilo v jeho pouhý odlesk, byl navrácen po roce 1989 v restituci zpět někdejším majitelům, kteří po vyvlastnění majetku po roce 1948 emigrovali do Kanady.

„Na CleverFarm se mi líbí, že vychází svým zákazníkům vstříc a hledá cesty, jak jim za každé situace poskytnout  nejlepší možnou péči a servis. Když jsem jako agronom na začátku milénia chodil po polích, tak jsem si říkal, jak by bylo skvělé mít senzory, které by mi posílaly informace o srážkách či vlhkosti půdy přímo na mobil a já tak pole nemusel každý den zdlouhavě objíždět při plánování polních prací. Když se pak po letech objevila firma CleverFarm a IoT technologie, byla  ruka v rukávu.“

Ing. Jiří Maceček, správce

Velkostatek Tetín

Velkostatek Tetín hospodaří na 800 hektarech zemědělské půdy. Věnuje se jak rostlinné, tak živočišné výrobě. Pěstuje mimojiné oves, pšenici, mák, sóju a chová masný skot Aberdeen angus a zvěřinu, přičemž má vlastní jatky, bourárnu i farm shop, kde prodává čerstvé maso koncovým zákazníkům. Chytré technologie využívá Tetín od nástupu současného správce farmy Ing. Jiřího Macečka, který sem nastoupil v roce 2018 i se svou partnerkou Ivetou Švedovou, která pracuje s nájemními smlouvami v aplikaci CleverAssets.

Výzva

Správa velkého území si žádá nemalé množství času zaměstnanců. Zlomovým okamžikem byl pro Velkostatek Tetín příchod nového správce, pana Macečka, který testoval IoT senzory a precizní zemědělství s CleverFarm už na předchozí farmě na Ostravsku, kde působil jako agronom.

Řešení

V první vlně osadil pan Maceček pozemky 5 senzory a meteostanicemi. Díky automatickému sledování parametrů jako je teplota, vlhkost, srážky, ovlhčení, vítr nebo tlak lze na vytipovaných stanovištích lépe aplikovat precizní zemědělství a plánovat veškeré polní práce. Pozemky tak není třeba zdlouhavě obcházet, agronom totiž dostává data v intervalu 30 minut přímo do aplikace. Díky aplikaci CleverFarm velkostatek šetří nejen čas, ale také finanční prostředky, to vše s ohledem na minimální zatížení životního prostředí.

Výsledky

Ještě během působení na severní Moravě spravoval pan Maceček farmu, která měla asi 14 km od základny posečenou louku. Seno bylo suché, těsně před slisováním. V noci se ale strhla bouřka a přišel prudký liják. Na radaru to ráno vypadalo, že pršelo v celé oblasti. Tím pádem druhý den namísto lisování plánovali nechat seno uschnout. Panu Macečkovi to ale nedadlo a jel se na místo podívat. Kolemjdoucího se zeptal, jestli zde v noci pršelo, a ten mu řekl, že spali pod širákem a nespadla ani kapka. Ihned telefonem obvolal své lidi a seno hned sklidili. Déšť přišel ten večer. Dnes jsou na polích meteostanice.

Řešení na míru

Mezi další produkty CleverFarm, které Tetín plánuje využívat, jdou tyčové senzory do posklizňové haly, které hlídáním teploty upozorňují na výskyt škůdce, a družicová data pro přesné setí a aplikaci hnojiv. V neposlední řadě, díky rozsáhlé a vzájemné spolupráci mezi CleverFarm a Velkostatkem Tetín, jsou v jednání řešení šitá na míru jejich konkrétním potřebám: CleverFarm připravuje senzory do sena a bourárny masa.

V případě senných senzorů se vize pana Macečka opírá o zákonnou povinnost evidovat a měřit teplotu v balících sena a zapisovat ji, a to kvůli riziku samovznícení. Senzory v seně stačí občas přemístit a nemusí se již chodit s teploměrem a čekat na naměřenou hodnotu a zapisovat ji. V aplikaci je vše vidět a dle potřeby je kdykoli možné vytisknout tabulku naměřených teplot. Tato varianta je zatím v jednání, postupně se ladí detaily ohledně užitých technologií a technického provedení.

V případě senzoru vlhkosti do bouráren masa je řešení v mnoha ohledech jednodušší – díky upravení stávajícího porostového senzoru několika technologickými přídavky bude tento senzor schopný chytat signál a posílat data do aplikace i skrze masivní vrstvu kovu a zdiva. Produkty od CleverFarm tak lze vytvořit na míru téměř jakýmkoliv potřebám zemědělců.