Další služby a poradenství

Kromě aplikace CleverFarm poskytujeme také odborné služby a poradenství. V oblasti zemědělství máme totiž velmi bohaté zkušenosti a dokážeme zemědělcům v mnoha otázkách poradit. Budete-li mít proto zájem o konzultaci nebo jinou pomoc, neváhejte nás kontaktovat. Běžně farmářům pomáháme se zpracováním vizualizace výsledků AZP a s přechodem na precizní zemědělství včetně zhodnocení techniky a případným výběrem vhodných a kompatibilních zařízení.

Vizualizace výsledků AZP (Agrochemické zkoušení půd)

Máte na vašich pozemcích zpracované vzorky AZP a chtěli byste je zobrazit v aplikaci CleverFarm? Obraťte se na nás a my s vámi projednáme možnosti. Při zpracování obvykle vycházíme z výsledkové tabulky, kde jsou uvedeny laboratorní výsledky analýzy jednotlivých vzorků včetně zaznamenané souřadnice. Tato zdrojová data převedeme do digitálního formátu a budeme je tak moci zobrazit v mapovém okně aplikace CleverFarm nebo na detailu parcely. Díky tomu budete mít všechny informace na jednom místě. A navíc budete data moci využít pro podporu přesného zemědělství v části Družicová data. Snadno pak připravíte i variabilní mapu pro aplikaci hnojiv, případně mapu pro variabilní vápnění.

Cena služby se stanoví individuálně na základě objemu zakázky a dat.

Přechod na precizní zemědělství

Přemýšlíte, že převedete vaše konvenční hospodaření do režimu precizního zemědělství a máte k tomuto tématu spoustu otázek? Neváhejte se obrátit na náš obchodní tým. Rádi vám vaše otázky zodpovíme.

Principy precizního zemědělství v plném rozsahu má v prvé řadě smysl aplikovat na pozemcích, které vykazují dostatečnou míru variability. Ta se v průměru vyskytuje na 70 % půdních bloků v České Republice. Pomocí analýzy historických družicových dat vám určíme pozemky, které tuto variabilitu vykazují, kde určení celkové plochy má pak dopad na návratnost investice.

Přesné zemědělství má dnes několik variant. Od přesného navádění strojů s centimetrovou přesností, které vyžaduje instalaci referenční GPS stanice, až po zjednodušené varianty, které nevyžadují přesné určení polohy. Pomocí vestavěných nebo dokoupených palubních terminálů a přípojných zařízeních vybavených rozhraním ISOBUS lze provádět variabilní aplikace setí nebo hnojení. Náš obchodní tým zhodnotí vaší stávající techniku a poradí s případným výběrem vhodných a kompatibilních zařízení tak, aby se minimalizovaly problémy při provozu. Pomůžeme vám také s propočtem investice a její navratností.

Cena služby se stanoví individuálně na základě objemu zakázky a dat.

Máte zájem o naše služby?
Kontaktujte nás: