Přechod na precizní zemědělství

Přemýšlíte, že převedete vaše konvenční hospodaření do režimu precizního zemědělství a máte k tomuto tématu spoustu otázek? Neváhejte se obrátit na náš obchodní tým. Rádi vám vaše otázky zodpovíme.

Přechod na precizní zemědělství

Principy precizního zemědělství v plném rozsahu má v prvé řadě smysl aplikovat na pozemcích, které vykazují dostatečnou míru variability. Ta se v průměru vyskytuje na 70 % půdních bloků v České Republice. Pomocí analýzy historických družicových dat vám určíme pozemky, které tuto variabilitu vykazují, kde určení celkové plochy má pak dopad na návratnost investice.

Přesné zemědělství má dnes několik variant. Od přesného navádění strojů s centimetrovou přesností, které vyžaduje instalaci referenční GPS stanice, až po zjednodušené varianty, které nevyžadují přesné určení polohy. Pomocí vestavěných nebo dokoupených palubních terminálů a přípojných zařízeních vybavených rozhraním ISOBUS lze provádět variabilní aplikace setí nebo hnojení. Náš obchodní tým zhodnotí vaší stávající techniku a poradí s případným výběrem vhodných a kompatibilních zařízení tak, aby se minimalizovaly problémy při provozu. Pomůžeme vám také s propočtem investice a její navratností.

Cena služby se stanoví individuálně na základě objemu zakázky a dat.

Máte zájem o naše služby?
Kontaktujte nás: