Senzor Basic

Senzor měří teplotu a vzdušnou vlhkost a sleduje tak mikroklimatické podmínky
v porostu. Naměřené hodnoty pak využíváme k predikci výskytu chorob a škůdců pro cukrovku, obiloviny, kukuřici a trvalé kultury. Tyto modely predikce byly vyvinuty společně s akademickou obcí v ČR. Sledování podmínek v porostu lze také uplatnit při aplikaci POR, kvůli dodržení podmínek jejich účinnosti
(min. teplota). Senzor do porostu nabízíme v radiačním krytu.

Teplota

Vlhkost

Specifikace

IoT standard
SigFox, LoRaWAN, NB-IoT

Frekvenční pásmo:
SigFox (868 Mhz), LoRaWan (863-870 MHz), NB-IoT (800 MHz)

Napájení
3.6V lithiová baterie (cca 12 000 vysílání)

Váha
120 g

Rozměry
300 x 65 x 33 cm - radiová jednotka s vývodkami

„Při pěstování borůvek je stěžejní hlídat jejich teplotu, stejně jako vlhkost, ve které jsou pěstovány, a to kvůli rizikům plísní.
Kvůli nedostatku vody a zhoršení kvality půdy následkem nadužívání hnojiv a pesticidů se budoucí zemědělství bez moderních technologií neobejde.“

Jaku Láčík, agronom
Borůvková farma Farmarket

Vyzkoušejte senzory
na vaší farmě