Agrospol Jezeřany

Agrospol Jezeřany je vzdáleno 30 km jižně od Brna a hospodaří na vlastních i pronajatých pozemcích o celkové výměře 630 ha. Pěstují zde zejména pšenici, ječmen, kukuřici a řepku. V živočišné výrobě se zaměřují na chov prasat a ovcí RommeyMarch-Kent.

„S CleverFarm spolupracujeme dva roky a musím říct, že chytré zemědělství má mnoho výrazných přínosů. Jednak jsme i navzdory nízkému počtu zaměstnanců a zemědělských strojů plně soběstační, jednak je práce mnohem efektivnější. Aplikace CleverFarm je skvělá v tom, že nabízí všechny potřebné funkce pod jednou střechou. Díky Zemědělské akademii inovací, kterou CleverFarm pořádá, jsme tento rok také zavedli systém variabilního setí a k tomuto účelu zvolili kukuřici, která je jednou z našich hlavních plodin.“

Ing. Ondřej Čáp, agronom

Díky zápalu do zemědělství a snaze zefektivnit své podnikání začali v Agrospol Jezeřany roku 2009 koketovat s myšlenkou využívání chytrých technologií.

Byly pořízeny první navigační systémy a pohyb po poli začal být organizovaný. Časem byly vytvořeny trvalé kolejové řádky a veškerý pohyb strojů po pozemcích počínaje setím a konče sklizní se odehrává v duchu CTF.

Po vzniku CleverFarm s námi navázal agronom Ing. Ondřej Čáp dlouhou a plodnou spolupráci. Jejím výsledkem se stalo praktické využívání meteostanic, senzorů a družicových dat, díky kterému podnik zaznamenal výrazné zvýšení efektivity při obdělávání půdy.

Data ze senzorů v aplikaci

Praktické využití IoT i spolupráce šitá na míru

V Jezeřanech využívají meteostanice se sledováním ovlhčení listů, agroevidenci a variabilní setí a hnojení. Díky využití IoT technologií si zde mohou lépe naplánovat polní práce. Není nutné pozemky obcházet a sledovat jejich parametry – dělá to za ně CleverFarm, který v intervalu 15 minut aktualizuje data ze senzorů a zobrazuje v aplikaci informace o vlhkosti, srážkách, teplotě a síle větru. Díky senzoru ovlhčení lze predikovat výskyt zavíječe kukuřičného.

Tímto řešením tak Agrospol Jezeřany předchází snížení výnosů z úrody, které může dosahovat až 60 %. Úrodnost půdy lze naopak zjistit díky zpracování družicových dat a satelitních snímků. Ty v podobě předpisových map poukazují na oblasti s větším potenciálem a úrodností – díky systému variabilního hnojení tak lze aplikovat hnojivo primárně tam, kde to má větší smysl. Na stejném principu funguje i systém variabilního setí, které je soustřeďováno především do úrodnějších částí zemědělské půdy, nebo například systém variabilní aplikace pesticidů.

Díky těmto řešením jednak Agrospol Jezeřany snižuje ekologickou zátěž v podobě přehnojené půdy s vychýlenou rovnováhou, jednak své finální náklady. Do budoucna zde plánují i zavedení skladových senzorů, monitorujících především teplotu v silech a posklizňových halách. Aplikace upozorní včas na změnu a možný problém spojený s výskytem škůdců nebo chorob. Společnost tak bude schopna ušetří čas i peníze, které by musela investovat do manuální kontroly sklizně. 

Další produkt z portfolia CleverFarm, aplikaci CleverAssets, plánuje Agrospol Jezeřany využívat pro správu zemědělské půdy, zejména pro evidenci pachtovních smluv a vyplácení pachtovného. Tím se společnosti výrazně zjednoduší správa pozemků.

Napište nám

Máte zájem o více informací, o spolupráci nebo jste nenašli, co jste hledali?
Napište nám a my vám odpovíme.

Prosím, formulujte svůj dotaz co nejpřesněji. Výrazně nám tak pomůžete. Váš dotaz budeme moci předat kompetentní osobě a vy získáte odpověď co nejdříve.