Reference

Tyčové senzory na farmě AGROSSyn

Farma AGROSSyn je velká. Každé pole a sklad je potřeba kontrolovat. K tomu je potřeba čas některého ze zaměstnanců. Dále zde postupují podle pravidel precizního zemědělství, to znamená, že hnojiva jsou aplikována v těch částech pole, kde jsou potřeba, aby byly dodrženy zásady udržitelného rozvoje.

Přečíst případovou studii >

Tyčové senzory a meteostanice na farmě Astur Straškov

S ohledem na rozlohu obhospodařované půdy a přírodní podmínky navázala společnost Astur v roce 2016 spolupráci s CleverFarm. Cílem byla jednak efektivnější správa zemědělské půdy díky aplikaci CleverAssets, jednak praktické zavedení IoT senzorů a meteostanic do polí a skladů.

Přečíst případovou studii >

Správa půdy ve společnosti Homolka & Pavlík

Před zavedením CleverAssets vedla společnost evidenci v Excelu. Společnost hledala uživatelsky přívětivý systém, který by evidoval veškeré informace, a do kterého by se investoři mohli přihlásit a mít přehled o pozemcích, aniž by potřebovali asistenci ze strany společnosti pana Homolky.

Přečíst případovou studii >

Meteostanice na Velkostatku Tetín

Správa velkého území si žádá nemalé množství času zaměstnanců. Zlomovým okamžikem byl pro Velkostatek Tetín příchod nového správce, pana Macečka, který testoval IoT senzory a precizní zemědělství s CleverFarm už na předchozí farmě na Ostravsku, kde působil jako agronom.

Přečíst případovou studii >

Meteostanice a družice na golfovém hřišti v Ropici

Výsledkem spolupráce s CleverFarm bylo postupné osazení vybraných jamkovišť šesti půdními senzory, instalace tří meteostanic a v neposlední řadě zavedení senzoru určeného k měření teploty závlahové vody. Golfový areál dále využívá službu družicového snímkování pozemků, a to k vyhodnocení stávající péče o travní porosty.

Přečíst případovou studii >

CleverFarm a CleverAssets dále využívají...