Půdní senzor Absorb

Půdní senzor měří vlhkost a teplotu v hloubce zasunutí čidla. Pro měření vodního potenciálu půdy byl použito čidlo na bázi absorbce vlhkosti, čímž jsou eliminovány vlivy, které by mohly měření zkreslit, a není nutná kalibrace na půdní typ a chemické složení. Senzor vám pomůže s optimalizací závlah a určením vhodné doby výsadby. Senzor je buď na tyči nebo na drátkách k zakopání.

Teplota

Vodní potenciál půdy

Specifikace

IoT standard
SigFox, LoRaWAN, NB-IoT

Frekvenční pásmo:
SigFox (868 Mhz), LoRaWan (863-870 MHz), NB-IoT (800 MHz)

Napájení
3.6V lithiová baterie (cca 12 000 vysílání)

Váha
120 g

Rozměry
107 x 65 x 33 cm - radiová jednotka s vývodkami

„Pro měření nasycenosti půdy jsme chtěli změřit dvě hloubky v jednom úseku, proto jsme senzory dali do 30 a 60 cm. Výsledkem je informace o propustnosti půdního profilu, z čehož lze odvodit, kde je půda vodnější. Po vyhodnocení je možné jí dát tolik vody, kolik zrovna potřebuje.“

Vyzkoušejte senzory
na vaší farmě