Družicový monitoring
a tvorba variabilních map

Na základě satelitních snímků můžete vyhodnotit variabilitu vašich polí a vytvořit mapu pro variabilní hnojení a setí, díky které ušetříte na hnojivu či osivech nebo zvýšíte hektarový výnos. V aplikaci můžete sledovat vývoj porostu ve všech jeho fázích s pomocí vybraných biofyzikálních parametrů. Vyhodnocení stavu porostu pro jednotlivé plodiny na půdních blocích zvládnete z vaší kanceláře.


Precizní zemědělství pro každého

S využitím snímků z družic Evropského programu Copernicus se snažíme principy přesného zemědělství zpřístupnit každému zemědělci.

Informace na jednom místě

K dispozici máte všechna důležitá data – stav vegetace, vývoj biomasy, obsah chlorofylu a další důležité biofyzikální indikátory vyhodnocené z družicových dat.

Optimalizace nákladů na materiál

Díky principům precizního zemědělství můžete výrazně ušetřit na materiálu, ať už na hnojivu či osivu či přípravcích na ochranu rostlin.

Šetrnost k životnímu prostředí

Principy precizního zemědělství mají příznivý dopad na životní prostředí.

Stanovení management zón

Analýzou historických snímků vyhodnotíme „výkonnostní“ zóny pozemků pro jednotlivé pěstované plodiny. Variabilita je popsána pomocí indikátoru zapojenosti porostu.

Historické snímky

V aplikaci máte přístup k současným i historickým  snímkům všech svých pozemků. Můžete sledovat historický vývoj a snadno vyhodnocovat dopad vašich aktivit.

Monitoring

V aplikaci můžete sledovat vývoj porostu ve všech jeho fázích s pomocí vybraných biofyzikálních parametrů jako je obsah chlorofylu, obsah vody v rostlinách a index listové plochy a vyhodnotit tak dopad agrotechnických opatření.

Variabilní mapy

Díky kombinací historického vývoje plodin na pozemku a aktuální kondice rostlin můžete snadno připravit variabilní aplikační mapu pro hnojení nebo setí.

Služby

Služby nad družicovými daty vyvíjíme ve spolupráci se společností GISAT s.r.o., která distribuuje družicová data a poskytuje podklady a výstupy pro monitoring.

Stanovení růstového potenciálu zemědělských plodin

Historická variabilita porostu

Pomůžeme vám zjistit porostovou variabilitu vašich pozemků pro různé zemědělské plodiny pomocí analýzy dlouhodobé časové řady družicových snímků. Variabilita je popsána pomocí indikátoru zapojenosti porostu, odvozeného z družicových dat.

Stanovení management zón

Díky analýze historických snímků můžete identifikovat dlouhodobě problematické části zemědělských pozemků a kategorizovat je do tzv. management zón. Výsledkem je rozdělení pozemku do obvykle tří výkonnostních kategorií a určení relativního růstového potenciálu na pozemku. Pokud je zjištěna na pozemcích vysoká variabilita, je vhodné uplatnit principy přesného zemědělství.

Monitoring

Monitoring

V aplikaci vám v pravidelném intervalu zpřístupníme aktuální a historické snímky upravené do podoby pro sledování jednotlivých ukazatelů vývoje porostu jako je obsah chlorofylu, obsah vody v rostlinách nebo indikátor listové plochy. Na základě sledovaných hodnot můžete získat přesnou informaci o kvalitativním vývoji porostu na pozemcích. Data vám umožní s předstihem indikovat místa na polích, kde dochází k růstovým nebo jiným anomáliím.

Stav porostu

Unikátní biofyzikalní parametry vám pomohou s včasným naplánováním agrotechnických opatření a vyhodnocením jejich dopadu. Díky monitorování obsahu chlorofylu a obsahu vody v porostu na aktuálních satelitních snímcích můžete sledovat aktuální stav porostu, průběh jeho dozrávání a úroveň zralosti. Toho lze využít například při optimalizaci managementu sklizně. Indikátor listové hmoty vám poslouží při sledování velikosti a přírůstku vegetace.

Tvorba variabilních map

Variabilní mapy

V aplikaci snadno vytvoříte variabilní mapy pro hnojení a setí. Vytvořenou mapu pak pomocí přenosného disku nahrajete do terminálu vašeho traktoru a připojná zařízení pak přes ISOBUS rozhraní dávkují hnojivo podle navržených zón. Metoda efektivně využije náklady na hnojiva, zvýší výnos a přispívá k ochraně životního prostředí.

Přesné zemědělství

Při variabilní aplikaci hnojiv dochází k úspoře na materiálu a zachování výnosu. Optimalizací dávky lze dosáhnout zvýšení výnosu v řádu jednotek procent. Úspora hnojiv má pozitivní dopad na ochranu životního prostředí a trvale udržitelný způsob hospodaření na pozemcích, a to při vyšším výnosu na pozemcích.

Cena za Družicová data

Služby nad družicovými daty jsou od 100 Kč za hektar. Podle velikosti zpracovávaného území je možné uplatnit slevy. Kolik můžete ušetřit díky aplikačním mapám a variabilnímu setí a hnojení, si už musíte spočítat sami.

Vyzkoušejte Družicová data na vaší farmě