Precizní zemědělství

Díky kombinaci historického vývoje plodin na pozemku a aktuální kondice rostlin
můžete snadno připravit variabilní aplikační mapu pro hnojení nebo setí.

Aplikace pro variabilní setí a hnojení

Vytvořenou mapu pomocí přenosného disku nahrajete do terminálu vašeho traktoru a přípojná zařízení pak přes ISOBUS rozhraní dávkují hnojivo podle navržených zón. Metoda efektivně využije náklady na hnojiva, zvýší výnos a přispěje k ochraně životního prostředí.

Tvorba variabilních aplikačních map

Díky kombinaci historického vývoje plodin na pozemku a aktuální kondice rostlin můžete snadno připravit variabilní aplikační mapu pro hnojení nebo setí.

Stanovení
management zón

Analýzou historických snímků vyhodnotíme „výkonnostní“ zóny pozemků pro jednotlivé pěstované plodiny.

Monitoring porostu
 

Sledování vývoje porostu ve všech fázích s pomocí vybraných biofyzikálních parametrů jako je obsah chlorofylu, obsah vody v rostlinách a index listové plochy.

Využití všech dostupných dat

Všechna vaše data zpracujeme v naší aplikaci. Výnosové mapy, výsledky AZZP, družicová data.

Vyzkoušejte precizní
zemědělství na své farmě

Jak jsme službu vyvíjeli

Službu jsme vyvinuli společně s firmou Gisat, která se specializuje na dálkový průzkum země a GIS za pomocí nejmodernější technologie. 

Historická analýza

Specifická analýza pro jednotlivé plodiny s cílem identifikovat dlouhodobě problematické plochy. Je daný pozemek heterogenní? Které části pozemku jsou problematické z hlediska pěstování jednotlivých plodin?

Biofyzikálních charakteristiky

Obsah listových pigmentů, obsah vody, množství biomasy, listová plocha, zapojenost porostu, orientace listoví („architektura porostu“).

Referenční pozemní data

Sběr dat proběhl v roce 2017 a 2018 na 40 referenčních pozemcích a bylo měřeno 527 referenčních bodů. Cílem bylo pokrýt široké spektrum stavů a růstových fází jednotlivých plodin.

Buďte s námi o krok napřed

Každý rok pořádáme Zemědělskou Akademii Inovací, kam zveme zemědělce, kteří se chtějí dozvědět více o precizním a chytrém zemědělství zemědělství.

Naši klienti jsou našimi partnery.
Jsme v tom spolu.

„Využíváme systém variabilního hnojení  a zavlažování. Pomocí družicových snímků vyhodnocujeme oblasti s vyšší spotřebou vláhy či hnojiv.“
 

Marek Filipčík
Ropice Golf Resort

PŘEČÍST REFERENCI

„Chytré zemědělství má mnoho výrazných přínosů. Jednak jsme i navzdory nízkému počtu zaměstnanců a zemědělských strojů plně soběstační, jednak je práce mnohem efektivnější.“

Ing. Ondřej Čáp
Agrospol Jezeřany

PŘEČÍST REFERENCI