Chipsy: třída section-chips na sekci a vložit obrázky jako ikony malé velikosti, s popisem vpravo

Ovlhčení
Vlhkost

Zaoblené fotky: třída section-image-rounded na sekci, kde se mají zaoblit všechny fotky

Zaoblená fotka: třída block-image-rounded na konkrétní fotku

Blok s opakujícím se videem (MP4)

Předlohu stačí vytáhnout z obsahových sekcí a upravit adresu zdroje.