Online senzory pro dokonalý přehled o tom, co se na vaší farmě děje

Text

Historická data

V aplikaci vám zůstanou veškeré historicky naměřené hodnoty, i poté, co senzory odstraníte či přemístíte.

Ochrana úrody

Sledováním podmínek ve skladovacích halách předejdete škodě způsobené vlhkem a škůdci.

Export dat

Data si můžete stáhnout ve formátu XLSX. V tabulce uvidíte teplotu, vlhkost a úhrn srážek za vybrané období hodinu po hodině.

Predikce

Díky našim unikátním predikčním modelům předpoví senzor výskyt zavíječe kukuřičného a fáze jeho vývoje.

Meteostanice

Meteostanice poskytuje přehled o meteorologických podmínkách, tedy teplotě, vlhkosti, atmosférickém tlaku a srážkovém úhrnu. Historická data se uchovávají v aplikaci i několik let nazpět.

3840 Kč

VÍCE O METEOSTANICI >

Senzor ovlhčení listů

K meteostanici lze připojit senzor ve tvaru listu, který ukazuje míru ovlhčení listu na škále 0–20, kdy hodnota 0 symbolizuje suchý list a 20 list vlhký. Na grafu lze sledovat i průběh vysoušení v čase. 

3840 Kč

VÍCE O SENZORU OVLHČENÍ >

Senzor do porostu

Senzor měří teplotu a vzdušnou vlhkost a sleduje tak mikroklimatické podmínky v porostu. Naměřené hodnoty pak využíváme k predikci výskytu chorob a škůdců pro cukrovku, obiloviny, kukuřici a trvalé kultury.

VÍCE O POROSTOVÉM SENZORU >

Půdní senzor

Tento senzor měří teplotu a vodní potenciál půdy. Kromě monitoringu vodního potenciálu půdy je senzor vhodný pro management závlahy a zavlažovacích systémů. Jeho výhodou je, že není nutná kalibrace na půdní typ.

VÍCE O PŮDNÍM SENZORU >

Vyzkoušejte senzory
na vaší farmě