„Senzory a GPS? Přišlo mi to zbytečné, teď si bez toho nedovedu představit racionální rozhodnutí.“

Miroslav Novák je předsedou představenstva ve společnosti Astur Straškov, která hospodaří na 3330 ha půdy. Když se objeví problém s uskladněnou sklizní, jako například náhlé zvýšení teploty, prakticky okamžitě se o tom dozví a může včas zasáhnout a předcházet přemnožení škůdce, a tím snížení zisku.

Historická data

V aplikaci vám zůstanou veškeré historicky naměřené hodnoty, i poté, co senzory odstraníte či přemístíte.

Ochrana úrody

Sledováním podmínek ve skladovacích halách předejdete škodě způsobené vlhkem a škůdci.

Export dat

Data si můžete stáhnout ve formátu XLSX. V tabulce uvidíte teplotu, vlhkost a úhrn srážek za vybrané období hodinu po hodině.

Predikce

Díky našim unikátním predikčním modelům předpoví senzor výskyt zavíječe kukuřičného a fáze jeho vývoje.

Meteostanice

Meteostanice poskytuje přehled o meteorologických podmínkách, tedy teplotě, vlhkosti, atmosférickém tlaku a srážkovém úhrnu. Historická data se uchovávají v aplikaci i několik let nazpět.

3840 Kč

VÍCE O METEOSTANICI >

Senzor ovlhčení listů

K meteostanici lze připojit senzor ve tvaru listu, který ukazuje míru ovlhčení listu na škále 0–20, kdy hodnota 0 symbolizuje suchý list a 20 list vlhký. Na grafu lze sledovat i průběh vysoušení v čase. 

3840 Kč

VÍCE O SENZORU OVLHČENÍ >

Senzor do porostu

Senzor měří teplotu a vzdušnou vlhkost a sleduje tak mikroklimatické podmínky v porostu. Naměřené hodnoty pak využíváme k predikci výskytu chorob a škůdců pro cukrovku, obiloviny, kukuřici a trvalé kultury.

VÍCE O POROSTOVÉM SENZORU >

Půdní senzor

Tento senzor měří teplotu a vodní potenciál půdy. Kromě monitoringu vodního potenciálu půdy je senzor vhodný pro management závlahy a zavlažovacích systémů. Jeho výhodou je, že není nutná kalibrace na půdní typ.

VÍCE O PŮDNÍM SENZORU >

Vyzkoušejte senzory
na vaší farmě