Online senzory pro dokonalý přehled
o tom, co se na vaší farmě děje

Je možné aplikovat přípravky na ochranu rostlin? Je potřeba provzdušnit obilí v sile? Během pár vteřin se z naší aplikace dozvíte, co se děje na vašich polích či skladech, aniž byste tam museli jezdit.

Historická data

V aplikaci vám zůstanou veškeré historicky naměřené hodnoty, i poté, co senzory odstraníte či přemístíte.

Ochrana úrody

Sledováním podmínek ve skladovacích halách předejdete škodě způsobené vlhkem a škůdci.

Export dat

Data si můžete stáhnout ve formátu XLSX. V tabulce uvidíte teplotu, vlhkost a úhrn srážek za vybrané období hodinu po hodině.

Predikce

Díky našim unikátním predikčním modelům předpoví senzor výskyt zavíječe kukuřičného a fáze jeho vývoje.

Meteostanice

Meteostanice poskytuje přehled o meteorologických podmínkách, tedy teplotě, vlhkosti, atmosférickém tlaku a srážkovém úhrnu. Historická data se uchovávají v aplikaci i několik let nazpět.

3840 Kč

VÍCE O METEOSTANICI >

Senzor ovlhčení listů

K meteostanici lze připojit senzor ve tvaru listu, který ukazuje míru ovlhčení listu na škále 0–20, kdy hodnota 0 symbolizuje suchý list a 20 list vlhký. Na grafu lze sledovat i průběh vysoušení v čase. 

3840 Kč

VÍCE O SENZORU OVLHČENÍ >

Senzor do porostu

Senzor měří teplotu a vzdušnou vlhkost a sleduje tak mikroklimatické podmínky v porostu. Naměřené hodnoty pak využíváme k predikci výskytu chorob a škůdců pro cukrovku, obiloviny, kukuřici a trvalé kultury.

VÍCE O POROSTOVÉM SENZORU >

Půdní senzor

Tento senzor měří teplotu a vodní potenciál půdy. Kromě monitoringu vodního potenciálu půdy je senzor vhodný pro management závlahy a zavlažovacích systémů. Jeho výhodou je, že není nutná kalibrace na půdní typ.

VÍCE O PŮDNÍM SENZORU >

Cena za připojení senzorů

Služba pro používání senzorů stojí od 990 Kč na měsíc podle počtu využívaných senzorů.

Vyzkoušejte senzory
na vaší farmě

Naši klienti jsou naši partneři.
Jsme v tom spolu.

„Naše know-how se nemění. Výsledky ale posouváme každý rok dál. S agroevidencí a senzory Clever Farm totiž můžeme líp plánovat a nezávisíme tolik na rozmarech počasí.“


Petr Novák ml.
Astur Straškov

PŘÍPADOVÁ STUDIE >

„Díky propojení aplikace s evidencí půdy LPIS, která se měsíčně aktualizuje, nám neunikne žádná změna v katastru. CleverAssets umožňuje přidávat přílohy a exportovat data dle vlastního výběru, což nám šetří spoustu času.“

Ondřej Bačina
AGROSSyn

PŘÍPADOVÁ STUDIE >