Katalog senzorů CleverFarm

Zavádíme do zemědělství on-line senzory, díky kterým můžete mít neustálý přehled o tom, co se na vaší farmě děje. Nabízíme širokou škálu senzorů pro různé použítí. Z pohodlí vaší kanceláře tak můžete sledovat například, jaké množství srážek napadlo na vašem poli, jaká je teplota v porostu nebo jestli je vaše úroda bezpečně uložená.

Meteostanice

Meteostanice poskytuje přehled o meteorologických podmínkách, tedy teplotě, vlhkosti, atmosférickém tlaku a srážkovém úhrnu. Historická data se uchovávají v aplikaci i několik let nazpět.

Měřené hodnoty: teplota (°C), vlhkost (%), atmosferický tlak (hPa), srážky (mm), poryv, směr a rychlost větru (m/s)
Pořizovací cena:

 • meteostanice 3 940 Kč,
 • meteostanice + ovlhčení 4 320 Kč,
 • sada vítr na meteostanici 1 860 Kč,
 • kompletní meteostanice se stojanem 6 360 Kč,
 • stojan na meteostanici 770 Kč.

Zjistit více o využití meteostanic >

Senzor ovlhčení listů

K meteostanici lze připojit senzor ve tvaru listu, který ukazuje míru ovlhčení listu na škále 0–20, kdy hodnota 0 symbolizuje suchý list a 20 list vlhký. Na grafu lze sledovat i průběh vysoušení v čase. Používá se hlavně v trvalých kulturách pro rozhodnutí, zda je vhodné stříkat postřik, a dá se díky němu predikovat pravděpodobnost výskytu chorob a škůdců.

Měřené hodnoty: ovlhčení listu (stupnice 0‒20 + hodnoty měřené meteostanicí)
Pořizovací cena:

 • meteostanice + ovlhčení 4 320 Kč,
 • porostový senzor + ovlhčení 3 940 Kč.

Senzor do porostu

Senzor měří teplotu a vzdušnou vlhkost a sleduje tak mikroklimatické podmínky v porostu. Naměřené hodnoty pak využíváme k predikci výskytu chorob a škůdců pro cukrovku, obiloviny, kukuřici a trvalé kultury. Tyto modely predikce byly vyvinuty společně s akademickou obcí v ČR. Sledování podmínek v porostu lze také uplatnit při aplikaci POR, kvůli dodržení podmínek jejich účinnosti (min. teplota). Senzor do porostu nabízíme v radiačním krytu.

Měřené hodnoty: teplota (°C), vlhkost (%)
Pořizovací cena:

 • 3 500 Kč

Půdní senzor

Tento senzor měří teplotu a vodní potenciál půdy. Kromě monitoringu vodního potenciálu půdy je senzor vhodný pro management závlahy a zavlažovacích systémů. Jeho výhodou je, že není nutná kalibrace na půdní typ a jeho chemické složení, jak je běžné u ostatních půdních senzorů. Senzor nabízíme na tyči dlouhé 1 m a drátkový k zakopání do půdy (lepší maskování v terénu).

Měřené hodnoty: teplota (°C), půdní vlhkost (cbar)
Pořizovací cena:

 • tyčový 6 580 Kč,
 • drátkový 6 130 Kč.

Zjistit více o použití půdních senzorů >

Senzor do posklizňové haly

Tyčový senzor o délce 3 m je osazen pěti čidly na měření teploty v profilu skladované sklizně v halách. Zvýšená teplota v profilu sklizně oproti okolí pak indikuje vyšší vlhkost, která je rozhodujícím kvalitativním ukazatelem mezi sklizní a prodejem. Spolehlivě pak detekuje také výskyt skladištních škůdců. Senzor lze využít i pro sledování podmínek v silážních jámách, kdy snese i teploty kolem 60°C.

Měřené hodnoty: teplota (°C)
Pořizovací cena:

 • 8 560 Kč

Zjistit více o využití tyčových senzorů >

Senzor do sila

Senzor pro zemědělské komodity skladované v silech vyrábíme v různých délkách dle velikosti sila, a to až do délky 25 metrů. Měří teplotu v 7 či 10 rovnoměrně rozmístěných segmentech (dle velikosti sila) a spolehlivě tak sleduje podmínky uvnitř. Využití je stejné jako u tyčového senzoru do posklizňové haly. Informace ze senzorů se využívají u řízeného provzdušňování sila.

Měřené hodnoty: teplota (°C)
Pořizovací cena:

 • od 9 990 Kč

Senzor pro pohodu zvířat

Sledování teploty a vlhkosti slouží pro zajištění a monitoring dobrých životních podmínek zvířat ve stájích a při chovu drůbeže. Údaje slouží k řízení vzduchotechniky, topení nebo chlazení. Díky senzoru můžete při kontrole prokázat stabilitu podmínek ve stájích, vepřínech a drůbežárnách.

Měřené hodnoty: teplota (°C), vlhkost (%)
Pořizovací cena:

 • 2 840 Kč

Cena za senzory

Služba pro používání senzorů stojí od 990 Kč na měsíc dle počtu využívaných senzorů. Cena zařízení se liší dle typu senzoru. Předtím než si ale některý senzor koupíte, rádi vám ho předvedeme a na měsíc zdarma nezávazně zapůjčíme.

Veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Vyzkoušejte senzory na vaší farmě