Přehledná evidence půdy a pachtovních smluv

Služby CleverAssets výrazně zjednodušují veškeré činnosti týkající se vlastnictví a správy pozemků. Aplikace automaticky generuje pachtovní smlouvy, po prvotním nastavení šablony je to otázka několika minut.

Evidence směn užívání

Evidujte přehledně směny užívání pozemků a neztrácejte zbytečně hektary půdy, na kterých máte právo hospodařit.

Aktuální data

Pracujete s aktuálními daty z katastru nemovitostí a z databáze LPIS. Aplikace vás na změnu vlastníka parcely upozorní sama.

Daňové přiznání

Aplikace vám automaticky vygeneruje daňové přiznání k dani z nemovitých věcí.

Zjednodušení správy pozemků

Mějte na jednom místě přehled o vlastnících půdy a pachtovní smlouvy. 
CleverAssets je jednoduchá a intuitivní aplikace, se kterou je správa pozemků hračka.

Generování
smluv

Aplikace automaticky generuje pachtovní smlouvy, po prvotním nastavení šablony je to otázka několika minut.

Výpočet
pachtovného

Aplikace přepočítává výši pachtovného včetně složky týkající se náhrady za daň a umožňuje přehlednou evidenci všech plateb.

Platby
 

Snadné vytvoření souboru
s předpisem plateb pro vaši banku. Z internetového bankovnictví lze hromadně odesílat všechny platby.

Přehledné
reporty

Přehledné grafické výstupy, analýzy i reporty identifikující rizika a přinášející přehled
do správy vlastních
i propachtovaných pozemků.

A jak aplikace funguje v praxi?

Zaujala vás evidence půdy?

Cena evidence půdy

Cena za evidenci půdy se odvíjí od množství parcel, na kterých hospodaříte.
Využívat ji můžete již od 199 Kč/měsíc.

Naši klienti jsou našimi partnery.
Jsme v tom spolu.

‚‚CleverAssets mi dává dokonalý přehled
o tom, kdo půdu využívá, jaký platí
nájem či kdy končí smlouva.’’

Jiří Belcredi Knauer,
správce rodinného majetku

‚‚Aplikace je komplexním systémem pro evidenci a správu půdy. Jsme velmi spokojeni jak s aplikací, tak s přístupem k řešení problémů a našich speciálních požadavků ze strany CleverMaps.’’

Ing. Josef Jirsa,
Zemědělské služby Dynín, a.s.

Aplikace je bezvadná přehledná, celkově se mi práce s aplikací líbí. Jsem velmi spokojená i s dalšími službami, vážím si ochoty a vstřícnosti celého týmu CleverAssets, především pak kvituji spolupráci s Ivou Strnadovou na technické podpoře.’’

Lenka Hlinecká,
ZENERGO a.s.