Přehledná evidence půdy a pachtovních smluv

Správa zemědělské půdy ještě nikdy nebyla jednodušší. V aplikaci CleverAssets máte přehled o vlastnících pozemků, pachtovních smlouvách i zaplaceném pachtovném. Vyzkoušejte demo a přesvědčte se, jak jednoduchá je práce s tímto online programem.


Zjednodušení správy pozemků

Mějte přehled o vlastnících půdy a pachtovní smlouvy vždy v pořádku a na jednom místě.

Webová aplikace

K ovládání online programu vám stačí připojení k Internetu, ať už z počítače, tabletu či mobilu. Nemusíte nic instalovat.

Neomezený počet uživatelů

Do aplikace má přístup neomezený počet uživatelů s individuálními přístupovými právy podle vašich potřeb.

Záruka spokojenosti

Pokud po roce aktivního využívání aplikace zjistíte, že vám služba nepřináší žádnou hodnotu, vrátíme vám peníze.

Aktuální data

V mapovém okně pracujete vždy s aktuálními daty z katastru nemovitostí a z databáze LPIS. Aplikace vás na změnu vlastníka parcely, na které hospodaříte, upozorní sama.

Předcházení rizikům

Díky automatickému hlídání termínů smluv můžete předejít riziku ztráty práva hospodařit na pozemcích. Online program CleverAssets vás vždy včas upozorní.

Evidence směn užívání

Evidujte přehledně směny užívání pozemků. A neztrácejte zbytečně hektary půdy, na kterých máte právo hospodařit.

Daňové přiznání

Pokud máte povinnost podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí, aplikace vám ho automaticky vygeneruje.

Funkce

Aktuální data

V mapovém okně pracuje evidence půdy s aktuálními daty z katastru nemovitostí a databáze LPIS. Jak často budete chtít data aktualizovat, záleží jen na vás.

Hlídání změn

Dostanete upozornění na změny v katastru nemovitostí včetně návaznosti na konkrétní smlouvu. Pachtovní smlouvu s novým vlastníkem tak můžete uzavřít dřív, než vás předběhne někdo jiný.

Automatické generování pachtovních smluv

Ruční vytváření pachtovních smluv zabere poměrně dost času. V aplikaci je to po prvotním nastavení šablony otázka pár minut.

Výpočet výše pachtovného za rok

Online program přepočítává výši pachtovného včetně složky týkající se náhrady za daň a umožňuje přehlednou evidenci všech plateb.

Platby

V Evidenci půdy máte informace o platbách snadno k dispozici a v libovolném okamžiku si můžete vytvořit soubor s předpisem plateb pro vaši banku. Ten nahrajete do svého internetového bankovnictví a z něj všechny platby hromadně odešlete. Nebo během chvilky vyexportujete soubor pro poštovní složenky, nahrajete jej do jedné ze služeb České pošty a ta pak vytiskne a rozešle složenky.

Daňové přiznání

Zemědělci musí podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí nejen za nemovitosti, které vlastní, ale také za pozemky státu ve správě Státního pozemkového úřadu, na kterých farma hospodaří, a také za parcely neznámých vlastníků. Pokud v aplikaci evidujete správně tyto skutečnosti, vytvoření daňového přiznání je otázkou minut.

Přehledné reporty

Za pár minut získáte přehledné grafické výstupy, analýzy i reporty identifikující rizika a přinášející přehled do správy vlastních i propachtovaných pozemků.

Cena evidence půdy

Cena za evidenci půdy se odvíjí od množství parcel, na kterých hospodaříte. Využívat ji můžete již od 500 Kč/měsíc. Vyzkoušejte zdarma DEMO.

Zaujala vás evidence půdy?