Are you interested in what’s new at the company or whether somebody is writing about us? Then you’ve come to the right place!

Využití on-line senzorů pro zabezpečení stabilních podmínek chovaných zvířat a prevenci chorob

Možnost predikce výskytu chorob a škůdců v jednotlivých plodinách pomocí on-line senzorů

CleverFarm se v současnosti snaží dosáhnout další mety ve využití technologie on-line senzorů pro moderní zemědělství.

Možnost monitorování sucha na mých konkrétních pozemcích pomocí on-line půdních senzorů.

CleverFram díky novému modulu on-line senzorů dokáže vytvořit komplexní obraz aktuálního stavu hospodaření na farmě.

Čeští CleverFarm chtějí se svou monitorovací aplikací zlepšit zemědělství v Africe

Brněnský startup CleverFarm, který stojí za aplikací sloužící pro monitoring zemědělských ploch a skladů, jsme vám představovali koncem minulého roku.

Monitorování stavu skladované úrody v silech a posklizňových halách

Důležitou věcí, která se týká všech zemědělců, je, aby jejich sklizená úroda nepodlehla po uskladnění znehodnocení. Uskladnění se provádí z několika důvodů, ať už kvůli vyčkání na lepší výkupní cenu, nebo pro krmné účely.

On-line informace o meteorologických údajích přímo z pole (teplota, srážkové úhrny, vzdušná vlhkost)

Donedávna byla představa získávání přesných on-line  informací o meteorologických údajích přímo z pole věcí téměř sci-fi nebo věcí nákladných zařízení se spoustou omezení, jako nutnost přívodu elektrického proudu, častá výměna baterií apod