Zajímá vás co je u nás nového nebo zda se o nás píše? Pak jste tady správně!

Stanovení růstového potenciálu zemědělských plodin na pozemcích

V rámci přípravy služeb nad družicovými daty jsme připravili základní vstupní analýzu, a to vyhodnocení tzv. management zón uvnitř pozemků s pomocí dlouhé řady družicových dat.

Služby pro zemědělce s využitím dat dálkového průzkumu Země

V současné době se na trhu vyskytuje několik služeb, které se zaměřují na využití družicových dat pro zemědělce.

Jak fungují predikční modely?

Na základě naměřených hodnot přímo na poli může uživatel aplikace pomocí matematických modelů predikovat výskyt škůdců a chorob.

Sběr dat pro predikci škůdců je dobré zahájit již nyní

Nově pracuje aplikace CleverFarm také s predikčními modely, díky kterým upozorní uživatele na riziko výskytu škůdce.

IoT řešení startupu CleverFarm pomáhá v Chile šetřit vodu

CleverFarm do Chile přivezl především půdní senzory, jejichž využitelnost pro tento trh testovala společnost díky účasti v programu Ready2Go.

Možnost predikce výskytu chorob a škůdců v jednotlivých plodinách pomocí on-line senzorů

V rámci spolupráce s výzkumnými ústavy jsou na základě naměřených hodnot z našich senzorů nadefinovány matematické modely na predikci výskytu chorob a škůdců.