Zobrazení parcel zjednodušené evidence v on-line mapě?

16. březen 2017

V České republice je ještě 600 tisíc parcel vedených ve zjednodušené evidenci. Co to znamená a jaká rizika to přináší? Je možné takové pozemky vidět v digitální podobě?

Ve zjednodušené evidenci jsou evidovány zemědělské a lesní pozemky, jejichž hranice v terénu neexistují (nejsou jednoduše rozeznatelné - např. oddělené polní cestou, či lesem) a jsou sloučeny do větších půdních celků. Jedná se o parcely bývalých pozemkových evidencí jako jsou pozemkový katastr, evidence nemovitostí, přídělový operát či scelení.

Existence parcel ve zjednodušené evidenci je pouze dočasná, do doby jejich zobrazení v katastrální mapě (především v rámci zpracování katastrálních map do digitální podoby).

Vzhledem k tomu, že parcely ZE nejsou digitalizované, může být velmi problematické tyto parcely jednoduše “papírově” identifikovat. Jejich čísla jsou totiž součástí historických katastrálních map. Reálně je lze dohledat pouze v papírových mapách, které je třeba fyzicky objednat na příslušném katastrálním pracovišti.

V těchto mapách však můžou být často nepřesnosti, které mohou vést ke sporům s vlastníky okolních pozemků. Pokud sousedé užívají pozemky ve vzájemné shodě, drobnější nepřesnost jim zpravidla nečiní potíže. Spory ale mohou nastat při stavbě plotu,  nebo například garáže či zahradního domku u hranic pozemku. S problémem se lze setkat i při koupi pozemku, kdy nový vlastník zaplatí i za metry, které mu fakticky nepatří.

Do doby, než u Vašich pozemků dojde k digitalizaci, což se děje v rámci pozemkových úprav, uvidíte své pozemky pouze v papírové podobě bez jakýchkoliv souvislostí s realitou v terénu.

Aplikace CleverAssets umožňuje zobrazení  vlastněných nemovitostí on-line, a to včetně parcel zjednodušené evidence, dohromady nejen s ortofotem nebo rastry katastrálních map, ale i v souvislosti s jinými mapovými a databázovými podklady. Dále vytváří i prostorové analýzy pro požadované aspekty, např. územní plány, registr půdních bloků LPIS (tzv. registr půdních bloků). V aplikaci tak třeba jednoduše vidíte, který uživatel je zaregistrován v LPIS a tedy na vašem pozemku hospodaří, resp. měl by vám platit nájemné.

Co mi tedy zobrazení pozemků v digitální podobě přinese?

  • vím, kde leží mé pozemky v souvislosti s ortofotem
  • nemusím se obávat sporů spojených s neoprávněným užíváním nebo výběrem nájemného či pachtovného
  • pozemky využívám efektivně - pronajímám nebo obhospodařovávám vše, co mi patří
  • odhalím případnou hrubou chybu ve výměře evidované v katastru nemovitostí v porovnáním se stavem mapy

Tým CleverAssets