Zjednodušení evidence díky podkladovým vrstvám

CleverFarm umožňuje zjednodušení práce díky využití geometrií parcel a vodních toků kombinované s informacemi o nutnosti odečtu při aplikaci hnojiva nebo postřiků.

Jednoduše použitelné inovace

Náš tým se snaží přinášet do zemědělství inovace, které jsou jednoduše použitelné. Samozřejmě si plně uvědomuje, že bez evidování jednotlivých činností to dnes na farmě nejde. Proto se snažíme i v této oblasti o zjednodušení postupů při zaznamenávání agronomických činností, a to automatickým určením odečitatelných ploch. Díky podkladovým vrstvám půdních  bloků a vodních toků lze kolem vodních toků automaticky vytvořit „buffer“ o požadované šířce (např. aplikace POR), který se pak odečte od celkové aplikované plochy parcely, a to pouze tam, kde se takový „buffer“ protíná s půdním blokem. Takové zjednodušení je užitečné zejména tam, kde se změnila výměra parcely a odečet je jiný než ten, který dříve agronom používal. Uživatel tak nemusí složitě přepisovat zadané výměry odečtů ručně, ale nový odečet se mu vypočte sám.

Výhody, které vám zjednoduší evidenci

Využití automatizace má i mnoho dalších výhod, jednou z nich je například, že přepočet odečtu může probíhat hned na základě výběru přípravku a redukce trysky, se kterou je aplikován. Uživatel tedy nemusí mít uložených několik hodnot pro různé odečty a aplikace. CleverFarm vše automaticky přepočítá.

Využití porovnávání geometrií se osvědčilo i při aktualizaci dílů půdních bloků z LPIS.  Ke změnám v LPIS dochází při pravidelné aktualizaci s využitím nových ortofotomap, k přečíslování dílů půdních bloků, či uživatel začal nebo přestal využívat některé půdní bloky. Tyto změny jednotlivých bloků je aplikace schopna bez problému zpracovávat na základě porovnání předchozího a nového stavu.
Pokud vás možnost efektivní práce zaujala, podívejte se, co vše umí aplikace CleverFarm a vyzkoušejte si ji.