Zjednodušení evidence díky podkladovým vrstvám

06. duben 2018

CleverFarm umožňuje zjednodušení práce díky využití geometrií parcel a vodních toků
kombinované s informacemi o nutnosti odečtu při aplikaci hnojiva nebo postřiků.

Náš tým se snaží přinášet do zemědělství inovace, které jsou jednoduše použitelné.
Samozřejmě si plně uvědomuje, že bez evidování jednotlivých činností to dnes na farmě
nejde. Proto se snažíme i v této oblasti o zjednodušení postupů při zaznamenávání
agronomických činností, a to automatickým určením odečitatelných ploch. Díky
podkladovým vrstvám půdních bloků a vodních toků lze kolem vodních toků automaticky
vytvořit „buffer“ o požadované šířce (např. aplikace POR), který se pak odečte od celkové
aplikované plochy parcely, a to pouze tam, kde se takový „buffer“ protíná s půdním blokem.
Takové zjednodušení je užitečné zejména tam, kde se změnila výměra parcely a odečet je
jiný než ten, který dříve agronom používal. Uživatel tak nemusí složitě přepisovat zadané
výměry odečtů ručně, ale nový odečet se mu vypočte sám.

Využití automatizace má i mnoho dalších výhod, jednou z nich je například, že přepočet
odečtu může probíhat hned na základě výběru přípravku a redukce trysky, se kterou je
aplikován. Uživatel tedy nemusí mít uložených několik hodnot pro různé odečty a aplikace
CleverFarm vše automaticky přepočítá.

Využití porovnávání geometrií se osvědčilo i při aktualizaci dílů půdních bloků z LPIS. Ke
změnám v LPIS dochází při pravidelné aktualizaci s využitím nových ortofotomap, k
přečíslování dílů půdních bloků, či uživatel začal nebo přestal využívat některé půdní bloky.
Tyto změny jednotlivých bloků je aplikace schopna bez problému zpracovávat na základě
porovnání předchozího a nového stavu.

Pokud vás možnost efektivní práce zaujala, podívejte se na naše webové stránky. Najdete
tam spoustu dalších možností, jak si usnadnit nejen administrativní práci.

Zdroj: Zemědělský týdeník