Zemědělci se aktivně zapojí do systému kontrol (Změny v dotační politice a systému kontrol, část III)

17. květen 2018

V předchozích dílech seriálu jsme informovali o výrazném navýšení kontrol dotací z Evropských fondů, a to ze současných 5 % na 100 % (tzv. Monitoring), kde se pomocí technik Dálkového Průzkumu Země (DPZ) bude vyhodnocovat soulad nebo nesoulad informací zjištěných v rámci monitoringu na deklarovaných půdních blocích a porovnávat ho s informací uvedenou v jednotné žádosti.

Metody DPZ a použitá data mají však svoje omezení (malé pozemky, určení specifického druhu plodin apod.) a také zjištěné nesoulady nebo nejasnosti budou vyžadovat potvrzení informace přímo na pozemku. A právě v této oblasti se počítá s širším zapojením zemědělců, kteří by pro účely monitoringu posílali na SZIF autorizované geotagované fotografie.

V praxi to bude vypadat tak, že SZIF oznamí zemědělci zjištěný nesoulad, případně žádost o doplnění informace na konkrétním půdním bloku. Zemědělec pak pomocí autorizované mobilní aplikace na „chytrém“ telefonu pořídí sérii fotografií na daném půdním bloku, které poskytnou SZIF doplňující informace pro rozhodnutí o souladu nebo nesouladu. Každá fotografie z mobilní aplikace bude doplněna o informace jako:

  • Poloha pořízení fotografie
  • Azimut nebo natočení mobilního telefonu
  • Datum a čas pořízení snímku
  • Informace o tom, kdo snímek pořídil a jakým přístrojem

Metoda i aplikace jsou již ve fázi testování a přestože je potřeba ještě vyřešit několik dílčích překážek jako ochrana osobních údajů, lokalizace uživatele na pozemku pro odhalení případné manipulace s fotografií, apod. Zemědělci musí počítat s tím, že se brzy stanou aktivní součásti monitoringu a kontrol prováděných SZIF na jejich půdních blocích.

Zdroj: Zemědělský týdeník