Zásadní změny v zemědělské dotační politice a systému jejich kontrol (část I)

04. květen 2018

Většina zemědělců se za svoji praxi setkala s kontrolou pracovníků ze SZIF nebo jiné pověřené instituce v rámci systému administrace a kontroly dotací z Evropských fondů. Systém kontrol  je v současné době nastaven tak, že SZIF je povinen vybrat a zkontrolovat přibližně 5 % podaných žádostí na přímé platby a dále 1 % podaných žádostí, kde se kontroly zaměřují na splnění požadavků Cross Compliances, které zahrnují tzv. DZES (Dobrý Zemědělský a Environmentální Stav Půdy) a PPH (Povinné Požadavky na Hospodaření). SZIF pak pro kontroly přímých plateb a vybraných DZES používá ve významné míře metody Dálkové Průzkumu Země (DPZ). Ostatní kontroly jsou pak vykonávány fyzickou kontrolou inspektorů přímo na místě.  A právě systém kontrol dozná od roku 2020 významných změn.

Jak jsme již uváděli v předchozích článcích, Evropská Komise uvedla do provozu v rámci programu Copernicus družice Sentinel 1 a Sentinel 2, kdy optická data z družic Sentiel 2 snímají celou Českou Republiku každé 4 dny! Sentinel 2 je vybaven speciální kamerou, jež pracuje v pásmech světelného spektra umožňující sledovat celou řadu biofyzikálních a růstových parametrů porostu. Takové množství dat přímo vybízí k širšímu využití. Právě snímky z družic Sentinel a metody DPZ jsou základem významné změny v systému kontrol dotací, a to přechodem k takzvanému monitoringu. V rámci monitoringu se počítá s navýšením kontrol podaných žádostí z 5 % na 100 %. Tzn, že všechny plochy deklarované v žádosti o dotace budou předmětem monitoringu, který bude vyhodnocovat soulad nebo nesoulad s deklarací v rámci jednotné žádosti.

V příštím článku si pak povíme více o možnostech monitoringu, jaké kontroly bude zahrnovat a jaký to bude mít dopad na zemědělce.

Zdroj: Zemědělský týdeník