Vzrůstající obliba družicových dat

Více než 50 % zemědělské půdy v České republice je vhodných pro využití metod precizního zemědělství. To není žádnou novinkou poslední doby, pouze se s narůstající rozlohou pozemků družstev snižuje přehled o každém z nich. Protože vyrovnávat pozemky je náročnější než se jim přizpůsobit, bylo zpřístupnění družicových snímků vítáno s povděkem. Hlavním přínosem je nejen šetrnější zacházení s životním prostředím, ale také zvýšení výnosu a úspora materiálu.

V CleverFarm poskytujeme snímky z družic Landsat a Sentinel-2. Tato služba už má své první zákazníky a její obliba stoupá. Družice neustále monitorují vegetaci na pozemcích a na základě snímků lze monitorovat zdravotní stav i vytvořit variabilní mapy pro setí a hnojení.

Zajímá vás, jak byste mohli využít satelitní snímky na vaší farmě?

Vzrůstající zájem a četnost dotazů nás inspirovala k uspořádání odborné vzdělávací akademie. Ve spolupráci s dalšími partnery jako je GISAT, Mendelova univerzita v Brně a STROM PRAHA proto pořádáme Zemědělskou akademii inovací (Agricultural Innovation Academy - AIA). Ta bude mít tři části:

  • školení o nových technologiích v zemědělství,
  • testování techniky na polích vybraných zemědělských podniků
  • a vyhodnocování přínosů a úskalí spojených s implementací.

Na školeních, která proběhnou v Praze a Brně, vám odborníci z jednotlivých oblastí představí přínosy využití nejen družicových dat, ale i senzorů a predikčních modelů. Zájemci z řad účastníků školení se mohou zapojit do testování technologií na vlastních pozemcích a na závěr se na podzim setkat a podělit se o zpětnou vazbu. Zapojte se s námi. Více informací a registraci najdete na stránce cleverfarm.cz/aia.