Vzájemné směny parcel mezi zemědělci

12. duben 2018

Běžný vlastník zemědělské půdy má ve většině případů své parcely rozmístěné různě po
katastru. A pokud se rozhodne, že pozemky propachtuje, často propachtovávává všechny
dohromady nebo po větších částech. Do smluv pak zahrne i ty pro zemědělce méně
zajímavé parcely.

Zemědělci mají právo hospodařit na parcelách, které buď vlastní, nebo k nim mají jiný právní
vztah, podpořený například pachtovní smlouvou. Na základě pachtovní smlouvy ale
získávají právo hospodařit i na parcelách, které jsou často mimo jejich zájem, dosah nebo
možnosti. Jednotlivé parcely se spojují v půdní bloky, ale na území jednoho půdního bloku má obvykle podepsané pachtovní smlouvy k jednotlivým parcelám více zemědělců,
hospodaří na něm však obvykle jen jeden z nich.

S novým občanským zákoníkem ale pominula možnost propachtovanou půdu dále
propachtovávat. V pachtovní smlouvě musí být proto možnost půdu dále propachtovat
výslovně uvedena. Není-li uvedena, je zakázána. Přesto ale, aby zemědělci nepřišli zkrátka,
uzavřou takzvanou směnu. Za parcelu v jednom půdním bloku vymění s druhým
zemědělcem parcelu v jiném bloku, na kterém hospodaří oni sami. Takto si právo hospodařit
na pozemcích vymění a vzniká tak velmi provázaná síť vzájemných směn, ve které se jen
těžko orientuje a která se v průběhu času může významně měnit.

Zájmem všech je, aby po této vzájemné směně nepřišli zkrátka. Často se ale stává, že
zemědělci v evidenci směn ztratí přehled a že mají nasmlouvané více půdy, než na které
skutečně hospodaří.

Chytré řešení, jak se ve směnách snadno zorientovat a evidovat všechny jejich náležitosti,
představuje aplikace CleverAssets. Vyzkoušejte demoverzi aplikace zcela zdarma.

Zdroj: Zemědělský týdeník