Využití on-line senzorů pro zabezpečení stabilních podmínek chovaných zvířat a prevenci chorob

29. březen 2018

Při pilotním a následně ostrém provozu on-line senzorů aplikace CleverFarm na poli, v půdě
a ve skladech se v uplynulém roce postupně začaly objevovat nové a nové možnosti jejich
využití i na jiných místech na farmě. Jedním z takových případů bylo například monitorování
stabilních podmínek ve vepříně, kde zatím z nezjištěných důvodů před pár dny došlo k
úhynu dvou prasat.


Nasazení našich senzorů a neustálý přehled o podmínkách v prostorách s chovanými
zvířaty mělo pro farmu hned několik pozitivních přínosů. V první řadě neustálý monitoring
potvrdil, že podmínky v místnosti jsou opravdu stabilní a že úhyn měl zjevně jiné důvody.
Agronom si také ověřil, že prostory nepotřebují nové investice do odvětrání a tak může zbylé
peníze investovat do jiných, přínosnějších oblastí. Historie ukládaných dat taky v budoucnu
významně pomůže v případě kontroly, když bude zapotřebí doložit, že podmínky pro
chovaná zvířata byly skutečně stabilní a dle požadavků.


Celý článek si můžete přečíst na blogu www.cleverfarm.cz