Vliv vlhkosti na aplikaci postřiků

Každý zemědělec dnes sleduje počasí, aby věděl, kdy jsou optimální povětrnostní podmínky pro aplikaci hnojiv nebo postřiků. Ty jsou:

  • teplota vzduchu do 25 °C a 
  • relativní vlhkost vzduchu větší než 60 %.

Vliv vlhkosti

Důležitou roli v rozhodnutí, zda použít postřikovač, hraje i roční období. To znamená, že na jaře a na podzim, kdy se vzdušná vlhkost pohybuje v době postřiku nad 60 % (nejnižší hranice, kdy postřik aplikovat), se farmář nemusí detailně zajímat o naměřené hodnoty. Hodnoty nad 60 % jsou dostačující pro provádění postřiku (čím vyšší hodnota, tím lepší podmínky).

Jednou z hodnot, kterou ukazují naše senzory, je i vlhkost. Ta představuje pro farmáře velmi užitečnou hodnotu, která však není v současné době tolik sledována. Důvodem, proč by farmář měl hlídat vzdušnou vlhkost, je ten, že při snížené hodnotě (menší než 60 %) dochází při aplikaci k velkému odparu a může dojít k poškození rostliny.

Rozhodování o postřiku na základě vlhkosti je nejvhodnější na přelomu jara a léta a v létě. U aplikování fungicidů a herbicidů v těchto obdobích je ideální příležitost uplatnit nový systém postřiků.

Jak to vypadá v praxi?

Vzhledem k průběhu hodnot vlhkostí je nutné zaměřit se na stříkání porostů v podvečerních hodinách (od 18–19 hod.), kdy dojde k dostatečnému poklesu, a pokračovat do nočních hodin, kdy se mohou vystřídat dvě směny, jejichž konec je určen překročením hranice 60% vlhkosti. Systém aplikace POR je pak upravován v závislosti na podniku, počtu zaměstnanců a výkonnosti stroje.