Uživatel pozemku jako plátce daně z nemovitých věcí

22. listopad 2018

Jsou situace, kdy daňové přiznání z nemovitých věcí namísto vlastníka podává uživatel pozemku nebo pachtýř. Které to jsou?

Jako uživatel jste poplatníkem, pokud hospodaříte na pronajatých nebo propachtovaných pozemcích od Státního pozemkového úřadu. Dále padá tato starost na vaše bedra, pokud jsou pozemky vedeny ve zjednodušené evidenci.

Pokud nastane situace, kdy hospodaříte na pozemku neznámého vlastníka, jste poplatníkem vždy vy. Seznam parcel s nedostatečně určitě identifikovanými vlastníky naleznete na webových stránkách ÚZSVM.

Daňové přiznání se podává vždy místně příslušnému správci daně, tedy finančnímu úřadu, v jehož obvodu územní působnosti se nemovitost nachází. Vlastníte-li pozemky ve více krajích, pak nezapomeňte na to, že daňové přiznání musíte podat každému příslušnému finančnímu úřadu zvlášť.

Daň z nemovitých věcí zahrnuje daň z pozemků a daň ze staveb a jednotek. Termín pro podání přiznání za rok 2019 je 31. 1. 2019. Veškeré podrobnosti jsou upraveny v zákoně č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí. Informace o tom, kdo je poplatníkem, naleznete v § 3 tohoto zákona.
Nevíte si rady s tvorbou daňového přiznání? Zajistíme vám kompletní daňové přiznání, včetně vlastněných budov. Stačí nám pouze vaše IČO nebo rodné číslo.Ozvěte se na obchod@clevermaps.cz