Uživatel pozemku jako plátce daně z nemovitých věcí

14. prosinec 2017

Daňové přiznání podává v naprosté většině případů vlastník nemovitosti. Pro
zemědělské subjekty je však důležité mít na paměti, že existují i případy, kdy daňové
přiznání podává uživatel pozemku či pachtýř.


Daň z nemovitých věcí zahrnuje daň z pozemků a daň ze staveb a jednotek. Daňové přiznání
se podává vždy místně příslušnému správci daně, tedy finančnímu úřadu, v jehož obvodu
územní působnosti se nemovitost nachází. Termín pro podání přiznání za rok 2018 je 31. 1.
2018. Veškeré podrobnosti jsou upraveny v zákoně č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých
věcí. Informace o tom, kdo je poplatníkem, naleznete v § 3 tohoto zákona.


Hospodaříte-li nejen na vlastních, ale i na pronajatých či propachtovaných pozemcích, dejte
si pozor na následující případy. Poplatníkem je totiž vždy nájemce nebo pachtýř, pokud se
jedná o:

  • pozemky pronajaté či propachtované od Státního pozemkového úřadu.
  • pozemky vedené ve zjednodušené evidenci. V České republice je ve zjednodušené

evidenci vedeno ještě asi 600 tisíc parcel, je proto poměrně pravděpodobné, že se
taková parcela může nacházet i v některém z vašich půdních bloků.
Může nastat také situace, kdy hospodaříte na pozemku, jehož vlastník není znám. V tomto
případě je poplatníkem daně vždy uživatel. Seznam parcel s nedostatečně určitě
identifikovanými vlastníky naleznete na webových stránkách ÚZSVM.


Pokud si s přípravou přiznání k dani z nemovitých věcí nejste jisti, ozvěte se, rádi vám
pomůžeme. Tvorba daňového přiznání je v aplikaci CleverAssets otázkou několika kliknutí.
Aplikace umožňuje hromadné generování podkladů pro daň, přičemž všechny výše zmíněné
výjimky zohlední a hlídá za vás.

Zdroj: Zemědělský týdeník