Tvorba aplikačních map s možností variabilního hnojení

Aplikace CleverFarm obsahuje modul nazývaný Sentinel. Název vzešel podle názvu družic, jejichž snímky modul primárně využívá k tvorbě aplikačních map. Modul byl vyvinutý pro variabilní dávkování dusíkatých hnojiv i dalších vstupů na základě optického měření obsahu chlorofylu a hustoty porostu za pomocí indexu NDVI (normalizační vegetační rozdíl).

Stanovení optimální dávky dusíku má pozitivní vliv na obsah bílkovin v zrnu a na výnos. Porosty jsou vyrovnanější výnosově i kvalitativně. Tím, že aplikujeme pouze potřebné množství dusíku, se snižuje riziko ztrát povrchovým smyvem, vyplavením či únikem amoniaku a aplikovaný dusík je lépe využit. Rovněž můžeme snížit riziko poléhání obilovin.

Aplikace umožnuje zvolit ze dvou různých strategií tvorby aplikačních map, samozřejmě mimo uniformní hnojení. Agronom může podle stavu vegetace na pozemku nebo podle toho, o které hnojení se jedná (první, druhé…), využít možnost vytvořit aplikační mapu strategiemi, které nazýváme jakostní (přímo úměrná) nebo vyrovnávací (nepřímo úměrná).

Strategie „VYROVNÁVACÍ“ přidělí vyšší dávky hnojiv oblastem s méně vyvinutou vegetací a nižší dávky hnojiv oblastem s více vyvinutou vegetací. Na začátku sezóny aplikace hnojiv většinou volíme tuto vyrovnávací strategii, kdy pomáháme slabším rostlinám na našem poli a ubereme rostlinám, kterým se daří dobře.  Při pozdějších hnojeních se už obvykle používá strategie „JAKOSTNÍ”, která podporuje místa s více vyvinutou vegetací vyššími dávkami hnojiva.

AplikaceCleverFarm nám umožňuje specifikovat minimální a maximální dávku, kterou chceme použít. Tím si definujeme rozsah, na jehož základě je vytvořena zonace pozemků a tedy dokážeme dopředu odhadnout, kolik různých zón nám na pozemku vznikne. Systém tak vytvoří mapu s dávkami v určeném rozsahu. Dále v aplikaci definujme rozdíly v dávkování mezi jednotlivými zónami. Máme zde ještě možnost využít funkci „UPRAVIT DLE PRŮMĚRU“. Funguje to tak, že aplikace automaticky nastaví dávku v jednotlivých zónách tak, aby průměr pro celé pole byl takový, jakýsi sami zvolíme.Výsledkem jsou vygenerované datové soubory obsahující aplikační mapy pro naše pozemky podle námi zvolené strategie, rozsahu a rozdílů mezi jednotlivými zónami, které na přenosném disku jednoduše vezmeme do traktoru a nahrajeme do jeho počítače. Cílem variabilního hnojení je nejen ušetřit na vstupech, ale primárně dosáhnout vyšších a kvalitnějších výnosů.

Výsledná aplikační mapa vytvořená ke dni 31.3.2017 na plodině řepka ozimá vyrovnávací strategií.