Tvorba aplikačních map s možností variabilního hnojení

25. leden 2018

Jedním z klíčových benefitů satelitních snímků z družic Sentinel-2 v zemědělství je jejich
využití pro variabilní dávkování dusíkatých hnojiv i dalších vstupů na základě měření obsahu
chlorofylu a hustoty porostu za pomocí indexu NDVI (normalizační vegetační rozdíl),
přičemž tyto služby jsou díky nízké pořizovací ceně konečně dostupné pro každou farmu
nebo agronoma.


Stanovení optimální dávky dusíku má pozitivní vliv na obsah bílkovin v zrnu a na výnos.
Porosty jsou vyrovnanější výnosově i kvalitativně. Tím, že aplikujeme pouze potřebné
množství dusíku, se snižuje riziko ztrát povrchovým smyvem, vyplavením či únikem
amoniaku a aplikovaný dusík je lépe využit. Rovněž můžeme snížit riziko poléhání obilovin.


Aplikace CleverFarm umožnuje zvolit ze dvou různých strategií tvorby aplikačních map,
samozřejmě mimo uniformní hnojení. Agronom může podle stavu vegetace na pozemku nebopodle toho, o které hnojení se jedná (první, druhé, atd.), využít možnost vytvořit aplikační
mapu strategiemi, které nazýváme jakostní (přímo úměrná) nebo vyrovnávací (nepřímo
úměrná).


Strategie „VYROVNÁVACÍ“ přidělí vyšší dávky hnojiv oblastem s méně vyvinutou vegetací
a nižší dávky hnojiv oblastem s více vyvinutou vegetací. Na začátku sezóny aplikace hnojiv
většinou volíme tuto vyrovnávací strategii, kdy pomáháme slabším rostlinám na našem poli a
ubereme rostlinám, kterým se daří dobře. Při pozdějších hnojeních se už obvykle používá
strategie „JAKOSTNÍ”, která podporuje místa s více vyvinutou vegetací vyššími dávkami
hnojiva. Cílem variabilního hnojení je nejen ušetřit na vstupech, ale primárně dosáhnout
vyšších a kvalitnějších výnosů.


Celý článek si můžete přečíst na blogu www.cleverfarm.cz

Popisek k obrázku: Výsledná aplikační mapa vytvořená ke dni 31. 3. 2017 na plodině řepka
ozimá vyrovnávací strategií.

Zdroj: Zemědělský týdeník