Správa majetku pod kontrolou

11. říjen 2016

Ať už půdu pronajímám nebo sám využívám, je velmi důležité mít ve svém vlastnictví pořádek. To je zřejmé. Většina vlastníků půdy samozřejmě ví, co vlastní.

Vzhledem ke změnám v katastru nemovitostí, směnám mezi zemědělci, pozemkovým úpravám, scelování pozemků apod. může docházet k větším či menším nesrovnalostem, na které potom může vlastník pozemků doplatit, v nejhorším případě i ztrátou části pozemků nebo jejich kvality.

Proč je tedy dobré vědět, co PŘESNĚ vlastním?

  • Nestane se mi, že vlastním pozemek, aniž bych ho sám využíval nebo ho propachtovával.
  • Daňové přiznání bude 100% správně a napoprvé.
  • Mnou propachtovaný pozemek nebude obdělávat někdo třetí bez mého vědomí.
  • Mám přesný přehled o příjmech a výdajích plynoucích z vlastnictví nemovitosti.
  • Mohu srovnávat a případně vhodně prodávat, nakupovat či směňovat.
  • Mám vždy k dispozici a po ruce podklady pro jednání se zemědělci, dalšími vlastníky nebo úřady. 

Že je to samozřejmost? 

O následcích nedořešených smluvních vztahů jsme již psali zde.

Z našich zkušeností vyplývá, že až 20 % zemědělské půdy mají její vlastníci pronajato nevýhodně, nebo ji dokonce nepronajímají vůbec.

Vytvořit správně daňové přiznání může zabrat spoustu času. Automatizované vytvoření příslušného souboru a zaslání na portál Finanční správy může ušetřit i několik týdnů práce.  A pokud se k tomu přidají řádně a systematicky vedené pachtovní smlouvy, může být úspora času ještě větší. 

Prvním krokem, který proto našim klientům doporučujeme, je analýza vlastnictví, díky které zjistí, co přesně vlastní a získají tak jistotu.

Více na www.cleverassets.cz