Spojení kapitálu s inovacemi

Ondřej Tomas, CEO CleverAnalytics, prezentoval společnost na start-upovém setkání třetího ročníku iniciativy Central European Startups, která se konala 5. října 2017 v Praze. Na této akci se sešlo 20 inovativních firem ze 4 středoevropských zemí. Ty se zde setkaly s investorskými společnostmi z Velké Británie. Star-upy tak měly unikátní příležitost pro navázání spolupráce s britskými zavedenými společnostmi.

Akce Central Europeam Startups je unikání platformou, která pomáhá spojovat kapitál a inovace. Organizátoři jsou PWC UK,  British Private Equity & Venture Capital Association, Aura Capital Partners, ambasády a rozvojové hospodářské agentury z České republiky, Slovenska, Polska, Maďarska a Rakouska.

CleverAnalytics byla jednou z 20 pečlivě vybraných start-upů ze střední Evropy, které působí v odvětvích medicíny, finančních technologií, IoT a ICT.

Jsme hrdí na to, že jsme součástí skupiny velmi inovativních, technologických společností ze střední Evropy. Je to další potvrzení rostoucího postavení naší platformy pro lokační analýzu a poptávky po ní na globálním trhu.