Směny propachtovaných parcel

01. duben 2019

Většina vlastníků zemědělské půdy má své pozemky rozmístěné různě po katastru. Málokomu se podaří mít všechny své parcely pěkně vedle sebe. Snadno se tak stane, že na propachtovaných parcelách hospodaří různí zemědělci.

Pokud se ale vlastník rozhodne, že pozemky propachtuje, obvykle propachtovává celý soubor pozemků dohromady, nebo alespoň po větších částech. Do smluv pak zahrne i ty parcely, které jsou pro zemědělce méně zajímavé. Chce tím ale zvýšit svůj výnos.

Zemědělcům náleží právo hospodařit na parcelách, které jsou buď jejich majetkem nebo k nim mají jiný právní vztah, podpořený například pachtovní smlouvou. Díky snaze vlastníků maximálně si zjednodušit agendu okolo propachtování svých pozemků prostřednictvím pronajímání celých souborů parcel, které spolu nesousedí, získávají zemědělci právo hospodařit právě i na parcelách, které jsou často mimo jejich zájem, dosah či možnosti.

Jednotlivé parcely se spojují v půdní bloky, a tak se stane, že na jednom půdním bloku má právo hospodařit více zemědělců. Skutečně na něm hospodaří ale obvykle jen jeden z nich. Jak ale zajistit, aby tento zemědělec měl právo hospodařit i na parcelách, k nimž právní vztah v podobě pachtovní smlouvy nemá?

S novým občanským zákoníkem pominula možnost propachtovanou půdu dále propachtovávat. V pachtovní smlouvě musí být proto možnost půdu dále propachtovat výslovně uvedena. Není-li uvedena, je zakázána. Přesto ale aby zemědělci nepřišli zkrátka, uzavřou takzvanou směnu. Za parcelu v jednom půdním bloku vymění s druhým zemědělcem parcelu v jiném bloku. Takto si právo hospodařit na pozemcích vymění a vzniká tak velmi provázaná síť vzájemných směn, ve které se jen těžko orientuje, a která se v průběhu času může významně měnit.

Zájmem všech je, aby po této vzájemné směně nepřišli zkrátka. Často se ale stává, že zemědělci v evidenci směn ztratí přehled a že mají nasmlouvané více půdy, než na které skutečně hospodaří. Chytré řešení, jak se ve směnách snadno zorientovat a evidovat všechny jejich náležitosti, představuje aplikace CleverAssets. Vyzkoušejte demoverzi aplikace zcela zdarma.