Služby pro zemědělce s využitím dat dálkového průzkumu Země

Zemědělci dnes mají několik možností, která data dálkového průzkumu a jakým způsobem je na farmě využít.

Zemědělci dnes mají několik možností, která data dálkového průzkumu a jakým způsobem je na farmě využít. Drony poskytují snímky ve vysokém rozlišení a jsou vhodné zejména pro trvalé kultury, třeba monitoring vinic. Jejich nevýhodou jsou poměrně vysoké pořizovací náklady a omezený spektrální rozsah kamer. Ty pak umožňují pouze vytvoření základních indexovaných dat, např. NDVI (normalizovaný diferenční vegetační index).

Výhody družicových snímků

Družicové snímky jsou v dnešní době poměrně snadno dostupné. Současně nejpoužívanější jsou snímky z družic Sentinel 2 (druhá družice programu Copernicus), který provozuje Evropská kosmická agentura. Nové snímky pro Českou republiku poskytuje ve frekvenci třech dnů.

Snímky jsou využitelné za předpokladu bezoblačného počasí nad snímanou oblastí. Mají několik spektrálních pásem, která byla navržena speciálně pro monitoring vegetace a životního prostředí. Oproti snímkům z dronů mají družicová data vyšší rozlišení. Např. z družic Sentinel 2 je to 10 m.

V CleverFarm na to jdeme jinak

Naproti tomu jsme se v CleverFarm snažili udělat tuto službu jinak. Chtěli jsme, aby bylo užívání co nejsrozumitelnější a aby služba zároveň odpovídala nejnovějším poznatkům a trendům v této oblasti.

Na vaše pozemky se nejdříve podíváme s využitím historických dat a zjistíme, zda jsou půdní bloky vhodné pro aplikaci principů precizního zemědělství. Ve spolupráci s přední laboratoří DPZ (dálkového průzkumu Země) firmy GISAT s.r.o. jako první spouštíme službu, která namísto indexu používá biofyzikální parametry určené pozemní kalibrací snímků. Tímto získáváme daleko větší přehled o různých aspektech pěstovaných plodin.

Zajímá vás více, nebo máte o službu zájem? Napište nám.