Služby nad satelitními daty

Satelitní snímky vám mohou prokázat velkou službu. Ovšem jen za předpokladu, že z nich dokážete vyčíst to podstatné. V CleverFarm jsme vytvořili tři vzájemně se doplňující služby nad družicovými daty, které vám pomohou správně porozumět vaším pozemkům.

Jako první se na pozemky podíváme s využitím historických dat a zjistíme, zda jsou půdní bloky vhodné pro aplikaci principů precizního zemědělství. Vybereme pozemky, které dlouhodobě vykazují významnou variabilitu a uděláme časoprostorovou segmentaci. Výsledkem je vektorová vrstva management zón s přiřazeným potenciálem. Mapy růstového potenciálu jsou základním vstupem pro tvorbu variabilních map pro setí, dále se využívají jako základní výstupní vrstva při přípravě map pro hnojení.

Druhou službou je monitoring, při kterém sledujeme základní biofyzikální parametry a přinášíme aktualizované informace každé 2 týdny. Slouží jako podklad při tvorbě variabilních map, plánování agronomických operací a sklizně a pro detekci anomálií na pozemcích. V rámci této služby poskytujeme informace o obsahu chlorofylu v rostlinách, obsahu vody a indexu listové plochy. Výpočty jsou optimalizovány pro jednotlivé plodiny.

Třetí službou je tvorba variabilních aplikačních map kompatibilních s vaším terminálem. Podle operace vám systém vybere nejvhodnější mapové podklady a provede vás přípravou mapy. Vyberete si typ scénáře (vyrovnávací nebo kvalitativní) a zvolíte váhy, kterými nastavíte poměr mezi dlouhodobým historickým trendem výkonnosti plodiny na pozemku. Pak stačí zvolit počet zón a minimální a maximální dávku hnojiva. Takto připravená mapa je připravena k odeslání nebo nahrání do vašeho terminálu.

Chcete začít s precizním zemědělstvím, ale nevíte jak?

V CleverFarm vám rádi pomůžeme.