Scelení pozemků, náročná cesta pro zhodnocení pozemků

07. listopad 2016

Někteří vlastníci přemýšlejí, jak svoje rozdrobené pozemky lépe zhodnotit. Jedním z prvních nápadů na řešení je scelení pozemků. Je to však poměrně náročný proces. 

Pokud chcete svoje pozemky scelit a tím je zhodnotit formou běžné směny vlastnictví, je třeba splnit jednu základní podmínku - musíte nalézt někoho, který má podobné zájmy. Vytipování partnera, s kterým by bylo výhodné pozemky směnit, můžete provést náhodným výběrem z dat katastru.Druhou variantou je obrátit se na odborníky, kteří pro vás zakoupí katastrální data a z nich vytipují potenciální partnery pro jednání. 

Nyní je třeba začít jednat, a to nejlépe osobně. Začnou padat návrhy, argumenty, budou se objevovat překážky. Protistrana může mít různé strategické zájmy - zemědělská činnost (scelením se mohou změnit podmínky pro potenciální vstup nového zemědělského subjektu do lokality, což zpravidla není žádoucí) či potenciální výstavba (některé pozemky jsou vlastníky záměrně drženy v konkrétní lokalitě pro potenciální zhodnocení). 

Finálním aktem je podpis smlouvy a zápis do katastru nemovitostí. Celý proces je poměrně složitý a spoustu vlastníků odradí. 

Ukázka roztříštěného pozemku

Druhou cestou jsou pozemkové úpravy, o kterých jsme psali v jednom z minulých článků. V nich je scelení pozemků jedním z cílů. V případě, že ho budete vyžadovat, tak pokud k tomu nejsou technické překážky, je ve výsledném návrhu nového uspořádání tato vaše podmínka zpravidla splněna. Za toto scelení nic neplatíte, náklady na pozemkové úpravy totiž hradí stát. Nicméně je třeba dodat, že zpracování pozemkových úprav je několikaletý proces. A jak pozemkové úpravy v určité lokalitě vyvolat? O tom se dozvíte v našem dalším článku.

CleverAssets