Sběr dat pro predikci škůdců je dobré zahájit již nyní

17. leden 2019

S chorobami a škůdci bojuje snad každý farmář. A činnosti s případným ošetřením jsou často finančně i časově náročné. Je proto lepší výskytu chorob a škůdců předcházet. K tomu mohou posloužit IoT senzory CleverFarm.

CleverFarm vyvinul senzory, které umí měřit více veličin a které mají široké spekturm uplatnění. Kromě senzoru do porostu, který měří teplotu, nabízí CleverFarm také meteostanici pro měření srážek, atmosferického tlaku a vlhkosti a také půdní senzor pro měření půdní vlhkosti. Další senzory jsou pak určené do posklizňových hal a sil.

Housenka zavíječe kukuřičného, zdroj: Agro BASF

Díky senzorům určeným pro venkovní použití může farmář sledovat aktuální stav na svých polích. Senzory posílají každých 30 minut prostřednictvím technologie IoT aktuální informace do aplikace CleverFarm, kde se data ukládají a jsou dostupná pro potřebné nahlédnutí v budoucnu. Uživatelé aplikace tak mohou snadno dohledat a vysledovat, jaké podmínky předcházely výskytu škůdce.

Nově pracuje aplikace CleverFarm také s predikčními modely, díky kterým upozorní uživatele na riziko výskytu škůdce. Rozšíření nákazy či přemnožení škůdce je tak možné nyní předcházet daleko snáze. Pro správnost predikčních modelů a minimalizaci jejich zkreslení je však doporučené sbírat data již od začátku ledna.

Aplikace v mapě vyznačí půdní bloky s největším potenciálním ohrožením. Díky konkrétním hodnotám sesbíraným na jednotlivých půdních blocích dokáže totiž rozeznat, na kterých z nich výskyt škůdce hrozí a kde nikoli. Nyní se tak lze efektivně chránit například před škůdci zavíječe nebo bázlivce kukuřičného, houbovými chorobami v cukrové řepě, cerkosporiové skvrnitosti řepy, a před velkými skupinami škůdců a chorob v trvalých kulturách včetně vinic jako například peronospora, plasmopora nebo padlí.