Rizika plynoucí z pachtovních smluv

21. červen 2018

Většina zemědělských subjektů dnes hospodaří na půdě, kterou má propachtovanou od vlastníků půdy. Uzavírání pachtovních smluv však skýtá různá úskalí, kterých si mnohdy nejsou zemědělské subjekty vědomi. Stává se, že pachtovní (či dříve nájemní) smlouvy mívají často určité závady.

V případě uzavřených smluv s fyzickými osobami většinou, s ohledem na právní znalosti běžných vlastníků půdy, k problémům nedochází. Situace se však okamžitě mění v případě, že pozemek odkoupí aktivnější větší subjekt či konkurenční podnik.

Na co konkrétně si tedy dávat při uzavírání pachtovních smluv největší pozor?

K nejčastějším komplikacím dochází při uzavírání smluv pro spoluvlastníky. V dřívějších dobách se uzavíraly běžně smlouvy s jednotlivými spoluvlastníky. Ty jsou však z právního hlediska od počátku neplatné. Smlouva pro všechny spoluvlastníky musí být stejná.

Do celé problematiky však vstupují individuální požadavky vlastníků. To nejen fyzických osob či firem, ale dokonce i organizačních složek státu. Tito spoluvlastníci zasílají vlastní pachtovní smlouvy pouze ke svému podílovému spoluvlastnictví. Pachtýři pak často nemají na vybranou. Buď smlouvu uzavřou i s potenciálním rizikem nebo o právo hospodaření přijdou. Jedinou cestou ke zlepšení v této věci je větší osvěta mezi propachtovateli i pachtýři.

Zdroj: Zemědělský týdeník