Řada zemědělců chce využívat přesné zemědělství, říká vědec

Řada velkých i malých zemědělců má zájem využívat výhody tzv. přesného zemědělství. Pokročilé technologie a sběr dat umožňují úsporu materiálu i času a také o něco vyšší a stabilnější výnosy. Výraznějšímu rozšíření zatím brání nízká míra automatizace při zpracování dat, řekl ČTK na semináři o přesném zemědělství Vojtěch Lukas z Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně.

V budoucnu by to mělo vypadat tak, že zemědělec bude mít software, který mu velké množství dat zpracuje a na základě automaticky vytvořených map, grafů a tabulek se rozhodne, kde a jak bude sít, hnojit či aplikovat přípravky na ochranu rostlin.

První vlna zájmu o přesné zemědělství přišla po roce 2000, kdy se zpřístupnily navigační systémy pro civilní použití. Pak opadla. "Teď je tu druhá a doufáme, že vydrží," uvedl Lukas.

Navigační systémy umožnily, aby zemědělci při setí či ošetřování porostu neměli překryvy, které znamenají ztrátu materiálu, času a více opotřebovávají techniku. Nyní je možné využívat při polních pracích variabilní aplikace, které na základě podkladových informací umožňují cílené ošetření porostu či půdy na jednom pozemku.

„Pozemky o vyšší výměře mohou vykazovat značnou nevyrovnanost, lokálně cílené hospodaření proto v Česku dává smysl. Jednodušší analýze rozdílů na jednotlivých pozemcích výrazně pomohla Evropská kosmická agentura, když vypustila družice, jejichž data jsou volně ke stažení.“
Vojtěch Lukas, MENDELU

Data mají podle něj zpracovávat komerční firmy, ne přímo zemědělské podniky, které na to nemají kapacitu. "Na základě vytvořené analýzy dat může agronom dávat doporučení. Kromě družicových dat vytvářejí velké množství záznamů přímo zemědělské stroje, například výnosoměrné údaje ze sklizně či informace o stavu půdy. Zatím však chybí komplexní zastřešení pro analýzu všech dat, což je také úkol pro komerční subjekty," řekl Lukas. Jedním z nich je například brněnský CleverFarm, který některé aplikace úspěšně umístil i v zahraničí.

Akademici na Mendelově univerzitě v Brně se snaží kombinovat datové vstupy tak, aby výsledky byly pro zemědělce užitečné, nepodílejí se však přímo na vývoji softwaru. Pokud se dnes zemědělec do přesného zemědělství pustí, stále ho čeká hodně manuální práce při zadávání pokynů stroji či při přenášení a analýze dat.

Agronomická doporučení na základě analýzy dat jsou obvykle vázaná na očekávaný výnos. Právě zohlednění rozdílných výnosových hladin na jednom pozemku představuje hlavní přínos přesného zemědělství. Podle českých i zahraničních studií lze ovšem očekávat nejvýše pěti, někdy až desetiprocentní navýšení výnosů. Podstatnější vliv na ně mají stále agrotechnická opatření, udržování úrodnosti dodáváním organické hmoty do půdy a omezení eroze, řekl Lukas. Přesné zemědělství může také pomoct zjistit, proč jsou některá místa na pozemku horší z hlediska produktivity a zda je možné provést opatření pro jejich zlepšení.

Autor článku: Zdeněk Meitner, ČTK