Proč mít přehled o obsahu chlorofylu, vody a indexu listové plochy?

Proč by pro vás mělo být důležité sledovat a vyhodnocovat tyto hodnoty?

  • Zvýšíte hektarový výnos,
  • ušetříte hnojivo a
  • optimálně naplánujete sklizeň.

V případě velkých pozemků pro vás mohou být aktuální snímky z družice nedocenitelné.

Obsah chlorofylu

V období růstu ukazuje obsah chlorofylu zdravotní stav porostu, kdy vyšší hodnoty zpravidla odpovídají lépe prosperujícím rostlinám a naopak výrazně nízké hodnoty mohou indikovat poškození. V průběhu dozrávání (zejména u obilovin a řepky) dochází k přirozenému poklesu obsahu chlorofylu. V tomto případě je možné podle hodnot sledovat selektivní dozrávání rostlin ať už v rámci jednoho pozemku, tak při srovnání více pozemků (se stejnou plodinou) a využít toho například při optimalizaci managementu sklizně.

Obsah vody v listech

Informace o obsahu vody v listech vám řekne, jaký je stav zásobení rostlin vodou. Tento parametr je silně ovlivněn charakterem počasí, jako je množství srážek a teplota. Obsah vody lze v některých případech využít jako indikátor poškození vegetace vlivem sucha. Obdobně jako u obsahu chlorofylu lze zde hodnoty obsahu vody využít ke sledování dozrávání porostů a identifikaci zaplevelených míst na pozemku.

Index listové plochy (LAI)

Index listové plochy slouží ke snadné identifikaci problematických míst na pozemku. Narozdíl od obsahu chlorofylu a vody je index parametrem popisujícím porost jako celek. Je možné jej využít jako indikátor „hustoty“ porostu a nepřímo také jako indikátor množství biomasy. Pozorováním změn hodnot indexu listové plochy lze sledovat velikost a rychlost přírůstku vegetace.

Všechny informace v CleverFarm sledujeme pomocí snímků z družic Sentinel-2 a Landsat. Pokud vás tyto ukazatele zajímají, díky CleverFarm je máte na dosah ruky.