Přiznání k dani z nemovitých věcí v bodech

29. listopad 2018

 • Daňové přiznání podává vlastník pozemku, nájemce pozemku, uživatel pozemků neznámého vlastníka a vlastník stavby, bytu nebo nebytového prostoru.
 • Pokud nemovitosti kupujete, platíte daň z nabytí nemovitých věcí a musíte podat přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí.
 • Pokud jste podali přiznání v některém z předchozích zdaňovacích období a mezitím nedošlo ke změně pro vyměření daně, znovu přiznání nepodáváte.
 • Pokud máte nemovitosti na více katastrálních územích, přiznání k dani podáváte odděleně podle příslušnosti k místnímu finančnímu úřadu.
 • Pokud máte garáž, která stojí mimo dům, musíte podat samostatné přiznání k dani ze staveb a jednotek.
 • Přiznání k dani za daný rok musíte podat do 31. ledna.
 • K platbě vás vyzve finanční úřad sám.
 • Daň můžete zaplatit převodem, poštovní poukázkou, hotově na finančním úřadu nebo pokladně České národní banky, nebo prostřednictvím SIPO.
 • Pro vlastníky datových schránek je elektronické podání povinností.
 • Obec může na území celé obce stanovit jeden místní koeficient ve výši 2, 3, 4 nebo 5. Tímto koeficientem se vynásobí daň poplatníka za jednotlivé druhy pozemků, staveb nebo jednotek.
 • Pokud vlastníte nemovitost společně s manželkou či manželem, daňové přiznání podává pouze jeden z vás, který je pak považován ze zákona za zástupce všech vlastníků. Přičemž zástupce vlastníků pak zodpovídá za to, že bude daň uhrazena řádně a včas.
 • Pokud je vaše celková daň méně než 30 Kč, platit ji nemusíte.
 • V případě, že byste daňové přiznání nepodali vůbec, ani dodatečně na výzvu finančního úřadu, zaplatili byste pokutu vypočítanou stejným způsobem. Minimální výše pokuty je ale 500 Kč.
 • Daň je potřeba zaplatit nejpozději do konce května, zemědělci a chovatelé ryb mají ale výjimku a mohou daň uhradit do konce srpna. U daně vyšší než 5 000 Kč lze platbu rozdělit do dvou splátek a ty uhradit do konce května, případně srpna, a do konce listopadu.
 • Tolerováno je zpoždění maximálně 5 pracovních dnů. Pátý den již musí být přiznání doručeno. Za delší prodlení naskakuje penále ve výši 0,05 % vyměřené daně za každý den zpoždění, maximálně však do výše 5 % daně a zároveň maximálně 300 000 Kč. Pokuta se naopak promíjí, pokud je nižší než 200 Kč.

Chcete ušetřit spoustu času a mít připravené daňové přiznání správně, včas a bez starostí Pomůžeme vám. Připravíme vám kompletní daňové přiznání. Ozvěte se na obchod@clevermaps.cz