Připravované změny v šíření katastrálních dat

26. červenec 2018

Při uzavírání pachtovních smluv mezi vlastníky pozemků a jejich uživateli je důležitou datovou sadou, kterou využijí obě strany smluvního vztahu, katastr nemovitostí. V něm jsou evidována vlastnická práva k nemovitostem, uživatel má tak možnost zjistit vlastníka či spoluvlastníky pozemků, na nichž hospodaří.

Jelikož trh s pozemky v posledních letech prochází dynamickými změnami, je v současnosti nezbytné, sledovat aktuální vlastnické vztahy. A moderní aplikace na správu pozemků jsou na datech katastru postaveny. V praxi to pak funguje tak, že dodavatelé těchto systémů zastávají pozici tzv. šiřitelů katastrálních dat. Ta dostávají od Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (ČÚZK) a následně je podle stanovených pravidel prodávají jednotlivým klientům.

S ohledem na zpřísnění pravidel ve vztahu k osobním údajům dochází ze strany ČÚZK k přehodnocení současných postupů a připravují se změny, které zásadním způsobem ovlivní každodenní práci pracovníků evidence půdy, kteří běžně pracují s osobními údaji vlastníků půdy, na níž hospodaří.

A jak přibližně bude nově odběr dat fungovat?

Postavení dodavatelů systémů, jako šiřitelů dat, se nezmění. Jménem klienta požádají o sadu dat a tu jim následně ČÚZK poskytne. Klient za data zaplatí dodavateli a ten za ně zaplatí ČÚZK. Tato data však nebudou obsahovat žádné osobní údaje.

Osobní údaje si bude moci uživatel stáhnout až přímo v aplikaci s využitím webové služby, která bude poskytována zdarma a bude přímo navázána na prodaná data, tzn. osobní údaje si budete moci stáhnout jen k osobám vlastnící nemovitosti, jejichž data jste si řádně koupili. V rámci této webové služby bude ČÚZK ukládat do databáze informace o tom, který subjekt si o osobní údaje konkrétní osoby požádal. Pokud ta vznese dotaz k ČÚZK na subjekty, kterým byly poskytnuty osobní údaje, bude jí zaslána informace z takovéto databáze. V praxi to znamená, že vlastník pozemku se relativně jednoduchou cestou dozví o skutečnosti, že si příslušný subjekt, zemědělec nebo farma vyžádala jeho osobní údaje.

V současnosti se připravují legislativní změny. Platit by měly přibližně od přelomu roků 2018/2019.

Zdroj: Zemědělský týdeník