Přehledná správa majetku zvyšuje výnosy z pachtu

17. srpen 2016

Vlastníte zemědělskou půdu? V tom případě jistě víte, jakou administrativní zátěž to přináší. Každoroční daňová přiznání, hlídání vývoje cen půdy, vyjednávání s jednotlivými zemědělci, správa pachtovních smluv.Pokud vlastníte pozemky ve více katastrálních územích, může se jednoduše stát, že ztratíte přehled, zda pronajímáte a dostáváte pachtovné za skutečně všechny své pozemky a zda máte vše řádně smluvně ošetřeno v pachtovních smlouvách.

CleverAssets, aplikace pro správu zemědělské půdy, veškerou agendu týkající se správy majetku výrazně zjednodušuje. Jde o online aplikaci, která díky průběžné aktualizaci s katastrem nemovitostí zajišťuje aktuální online přehled o smluvních vztazích, pomáhá automaticky generovat pachtovní smlouvy a podklady pro dotace ke každému pozemku a vytvoření daňového přiznání je záležitostí na pár minut. Díky grafickým výstupům vše vidíte jasně a přehledně, navíc bez složitých instalací nového softwaru.

Vlastníkům zemědělské půdy jsme schopni připravit kompletní analýzu jejich vlastnictví a doporučit konkrétní kroky pro zvýšení výnosů z pachtů. Díky mnoholetým zkušenostem s katastrem nemovitostí a vlastním průzkumům trhu nabízíme také poradenství v oblasti nákup a prodej půdy a zajištění potřebné agendy.

Aplikace je určena nejen vlastníkům půdy, ale také hospodařícím zemědělcům, kterým hlídá změny ve vlastnictví půdy, automaticky vyplácí pacht, zjednodušuje směny pozemků a mnoho dalšího. 

Pořádek v pachtovních smlouvách přispívá k nastavení tržní ceny pachtů a férovému jednání mezi vlastníkem a zemědělcem, což je klíčem pro zachování kvality půdy pro budoucí generace.

Více o tom, jak aplikace funguje, také na www.cleverassets.cz.