Předkupní právo od 1.1.2018

04. leden 2018

Od nového roku se prodej nemovitých věcí pro vlastníky spoluvlastnických podílů značně
zkomplikuje…
Předkupní právo vychází nově z Nového občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
§2143
Povinnost prodávajícího nabídnout věc předkupníkovi ke koupi dospěje uzavřením
smlouvy s koupěchtivým.
a
§2147
(2) Přijme-li předkupník nabídku, uskuteční se koupě mezi prodávajícím a předkupníkem
za týchž podmínek, jaké prodávající dohodl s koupěchtivým.


Pokud tedy vlastník spoluvlastnického podílu chce prodat zájemci pozemky, dohodnou se na
podmínkách a znění kupní smlouvy. Ostatním spoluvlastníkům musí vlastník nabídnout
pozemky k prodeji za totožných podmínek. Spoluvlastníci mají 3 měsíce na vyjádření.


Pokud má o podíl zájem více spoluvlastníků, rozdělí si předmět prodeje ve stejném poměru
k jejich spoluvlastnickým podílům. V tomto případě ale nelze dodržet doslova §2147 a prodat
pozemek za totožných podmínek.


Nevýhodná je navíc situace pro kupujícího, který musí mít i několik měsíců peníze v
úschově, které nemůže nijak zhodnotit a navíc s velmi nejistým výsledkem.


Pro prodávajícího je ale riskantní nezvolit variantu úschovy, protože může nastat situace, že
si kupující prodej rozmyslí. Jsou podepsané smlouvy, ale prodávající tvrdí, že nemá peníze.


Zároveň je těžké určit správnou posloupnost podpisu každé kupní smlouvy, smlouvy o
úschově, zaslání odpovídajícího podílu kupní ceny do úschovy, dodržet zákon a chránit
zájmy všech účastníků.


Vždy je navíc nutné doložit, že spoluvlastník byl osloven s nabídkou předkupního práva.
Nejjednodušší je oslovit spoluvlastníka doporučeným dopisem s doručenkou. Pokud ale
spoluvlastník dopis nepřevezme a nedokážeme jej jakkoliv jinak kontaktovat, podíl je
neprodejný.


Pokud je na pozemky uzavřena navíc smlouva, ze které vyplývá také předkupní právo,
právo zákonné má před smluvním předkupním právem přednost.

Zdroj: Zemědělský týdeník