Pozor na pachtovní smlouvy se spoluvlastníky

16. květen 2019

Zemědělské pozemky jsou v posledních letech stále častěji skupovány většími subjekty, které také často zpochybňují platnost pachtovní smlouvy mezi bývalými majiteli pozemku, od kterých pozemek koupily, a zemědělských družstvem či podnikem.

Abyste se vyvarovali možného nebezpečí, je třeba dbát na správné náležitosti smluv se spoluvlastníky. V ideálním případě by smlouva o užívání pozemku byla pouze jediná, podepsaná všemi zúčastněnými. Toho lze ale v dnešní době dosáhnout jen stěží, zvláště pokud je spoluvlastníků více.

Nejpoužívanějším kompromisem mezi právním a praktickým pohledem je vytvoření pachtovní smlouvy, která je stejná pro všechny spoluvlastníky, ale každou kopii podepíše jen jeden či část z nich.

Z právního hlediska je nejvíce napadnutelná samostatná smlouva pro každého ze spoluvlastníků. Kdy smlouvy mají různá čísla, v záhlaví jiného propachtovatele či další odlišnosti. A protože nelze uzavřít pacht jen k podílu, jsou takové smlouvy v případě soudních kauz velmi často prohlašovány již od počátku za neplatné.

Možná se domníváte, že v případě běžných vlastníků z řad fyzických osob žádné riziko zpochybnění pachtovních smluv nehrozí. Stačí ale, aby pozemky přešly do vlastnictví jiného subjektu a užívání pozemků může být rázem v ohrožení, v krajním případě vám může být právo na pozemku hospodařit i odebráno.