Pozemkové úpravy, příležitost či strašák?

29. září 2016

Spousta vlastníků se domnívá, že se s jejich pozemky bez souhlasu nemůže nic stát. Hrát hru “mrtvého brouka” se však v procesu pozemkových úprav nemusí vyplatit.

Nejvýraznější možností ovlivňující vlastnická práva k zemědělským pozemkům je proces zvaný “pozemkové úpravy”. Ty jsou zpracovávány ve veřejném zájmu a jejich cílem je prostorově uspořádat pozemky tak, aby se na nich dalo racionálně hospodařit.

Všichni vlastníci v lokalitách, kde pozemkové úpravy probíhají, jsou informováni o celém procesu na společném zasedání zvaném “úvodní jednání”. V průběhu jednotlivých etap jsou pak všichni několikrát písemně kontaktováni včetně výzvy k osobnímu jednání. Tou nejzásadnější částí je pak projednání návrhu nového uspořádání pozemků. Pokud se do komunikace se zpracovatelem pozemkových úprav vlastník zapojí, zpravidla jsou jeho případné připomínky akceptovány. Opačná pasivní hra se však nemusí vyplatit. V případě zachování zákonných kritérií (rozdíl maximálně 4 % v ceně pozemku, 10% ve výměře, 20% ve vzdálenosti od středu obce) se váš pozemek může ocitnout na opačné straně katastrálního území. Vlastník pak může být nepříjemně překvapen.

Nepodceňujte proto výzvu k jednání v rámci pozemkových úprav. 

Jak pozemkové úpravy vyvolat se dočtete v článku zde.

CleverAssets