Použití senzorů v živočišné výrobě

19. červenec 2018

V průběhu implementace senzorů CleverFarm na zákaznické farmy se ukazuje, že by velké množství farmářů uvítalo i další využití technologie IoT a on-line senzorů, oproti původnímu záměru. Kromě stávajícího řešení, které je navržené pro použití na poli, v půdě a ve skladech, jsme se již setkali s požadavky na využití ve vepřínech, stájích a v dalších prostorách určených pro chov zvířat. Ale také například ve včelíně.

Stabilní podmínky je totiž nutné zajistit nejen v rostlinné produkci, ale rovněž v živočišné, na což nebyl v původní analýze možnosti využití senzorů v zemědělství brán zřetel. Při chovu zemědělských zvířat je ale nutné zajistit stabilní podmínky podle fyziologických potřeb jednotlivých živočišných druhů. A kromě teploty je nutné kontrolovat také relativní vlhkost vzduchu a jeho proudění, správné osvětlení, intenzitu hluku, úroveň prašnosti a koncentraci plynů.

Pro kontrolu teploty a vlhkosti vzduchu ve vepříně jsme senzory již testovali a zákazník si pochvaluje především automatickou evidenci naměřených dat a snadnou možnost prokazatelnosti stabilních podmínek ve vepříně.

V živočišné výrobě u prasat je ale velmi důležité kontrolovat také koncentraci amoniaku. Ta se odvíjí od mnoha faktorů jako je teplota vzduchu, množství zvířat v prostoru, druh podestýlky a její kvalita, složení krmné dávky a dalších. Pokud by byla v chovech zvýšená koncentrace amoniaku, mohlo by to negativně ovlivnit zdraví chovaných zvířat a snížit jejich užitkovost. Zároveň by ale mohlo být ohroženo i zdraví ošetřujícího personálu.

Rozhodli jsme se proto, že se zaměříme na vývoj senzorů, které budou koncentraci amoniaku měřit a obdobně jako jiné senzory budou data posílat pomocí IoT technologie do aplikace CleverFarm, kde budou evidovaná pro případnou pozdější prokazatelnost.

Jsme rádi, že můžeme pomoci tam, kde nás zemědělci potřebují. Pokud máte i vy nápady, kde a jak využít senzory CleverFarm, kontaktujte nás na info@cleverfarm.cz.

Zdroj: Zemědělský týdeník