Platby za daně z nemovitostí

09. květen 2019

Květen znamená pro většinu vlastníků pozemků povinnost uhradit daň z nemovitých věcí. V případě, že je daňová povinnost vyměřená do výše 5000 Kč, je potřeba ji uhradit celou. Pokud výše vyměřené daně přesáhne 5000 Kč, lze si platební povinnost rozdělit na dvě splátky, přičemž první je splatná do konce května, druhá pak ke konci listopadu.

Pokud je vlastník fyzickou osobou, je mu zaslána finančním úřadem složenka. Je ale také možné zažádat o zasílání předpisu platby e-mailem. V případě právnických osob s datovou schránkou je předpis platby zaslán právě touto cestou. Právnické osoby bez datové schránky jsou pak vyrozuměni obdobně jako osoby fyzické.

V případě, že vlastník pozemku, resp. poplatník daně, složenku neobdržel, je třeba kontaktovat příslušný finanční úřad. Stává se to zejména při změně adresy, která nebyla finančnímu úřadu nahlášena. Složenka je tak většinou zaslána na již neaktuální adresu, kam se ji nepodařilo doručit.

Zákon č. 338/1992 Sb. o dani z nemovitých věcí, který pravidla a termíny pevně definuje, hovoří také o výjimce. Poplatníci daně provozující zemědělskou výrobu a chov ryb mají odloženou první splátku daně, a to až na 31. srpna příslušného zdaňovacího období.