Platba za daň z nemovitých věcí

24. květen 2018

Květen je pro většinu vlastníků pozemků termínem k úhradě daně z nemovitých věcí. V případě vyměřené daně do 5 000 Kč je třeba uhradit částku celou. U vyšší daně lze využít rozdělení do dvou splátek, první je splatná k 31. května a druhá do 30. listopadu. Fyzickým osobám bývá zaslána finančním úřadem složenka k úhradě této daně v případě, že nevyužili možnost platby přes SIPO či zasílání předpisu platby emailem. Právnické osoby bez datové schránky dostávají rovněž složenku typu A. Právnickým osobám s datovou schránkou je zaslán předpis úhrady do datové schránky.

Pokud poplatník daně neobdrží složenku, je třeba v těchto případech kontaktovat příslušný finanční úřad. Nastává to zejména v případě změny adresy, která nebyla finančnímu úřadu nahlášena. Složenka je zaslána na již neaktuální adresu, kam se ji nepodařilo doručit.

Zákon č. 338/1992 Sb. o dani z nemovitých věcí, který pravidla a termíny pevně definuje, má jednu výjimku. U poplatníků daně provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb je třeba první splátku daně uhradit k 31. srpnu příslušného zdaňovacího období.

Zdroj: Zemědělský týdeník