Pachtovní smlouvy pro spoluvlastníky

16. srpen 2018

Právní problematika uzavírání pachtovních smluv k pozemkům ve spoluvlastnictví čítá mnohá rizika. Jak tedy správně postupovat, abychom minimalizovali rizika možného zpochybnění smlouvy?

Nejbezpečnější je uzavřít jednu verzi smlouvy stejnou pro všechny spoluvlastníky, kterou všichni podepíší. V praxi to ale u většího počtu spoluvlastníků může být velmi komplikované, až téměř nemožné. Setkáváme se však z farmami, který takový postup volí. Smlouva koluje mezi spoluvlastníky. A cílem je zajistit podpisy od nadpoloviční většiny spoluvlastníků (samozřejmě dle jim odpovídajícího podílu). Jednotliví spoluvlastníci jsou motivování doručit pachtovní smlouvu k podpisu ostatním. Teprve po zajištění nadpoloviční většiny podpisů vzniká právní vztah a možnost vyplatit pachtovné. V oblastech s velkým konkurenčním tlakem ale není tento postup často zcela možný.

Jak tedy správně postupovat? Pokud vytvoříte stejné smluvní dokumenty, jen je podepíše každý vlastník zvlášť, tak právní jistota ohrožena není. Jakékoliv další změny však zavdávají k pochybnostem. Jednotlivé kopie smluv se musí absolutně shodovat, zejména pak v údajích týkajících se čísla smlouvy, seznamu propachtovatelů či pachtovného. O případech, kdy se kopie smlouvy v těchto informacích lišily,  již existují rozhodnutí soudů, kterými byly smlouvy prohlášeny za neplatné.

Nenechávejte se proto při uzavírání smluvních vztahů se spoluvlastníky dotlačit do takovýchto nepříjemných situací a dejte si pachtovní smlouvy do pořádku. S aplikací CleverAssets je to hračka.

Zdroj: Zemědělský týdeník