Pachtovní smlouva v aplikaci CleverAssets

12. září 2016

Nepořádek v pachtovních smlouvách pro vlastníka půdy znamená ušlý pacht, pro zemědělce riziko, že vlastník půdu propachtuje někomu jinému. Hlídat ale aktuálnost smluv a neustálé změny vlastníků v katastru nemovitostí je mnohdy nad lidské síly, nemyslíte?

Efektivní správa majetku podle nás znamená pořádek v dokumentech a co nejméně času stráveného administrativou. Proto je založení pachtovní smlouvy v aplikaci Clever Assets otázkou 3 minut. Vše již máte přichystáno, stačí doplnit propachtovatele či pachtýře, parcely a zvolit šablonu pachtovní smlouvy. 

Jak založit pachtovní smlouvu v CleverAssets?

Nejdříve je potřeba vyplnit základní informace, jako jsou smluvní strany (pachtýř a propachtovatel), zda se jedná o smlouvu na dobu určitou nebo neurčitou, podmínky výpovědi, předkupní právo a podpropachtování. Je možné zvolit šablonu s již přednastavenými kritérii. Je zde prostor i na poznámky z jednání mezi propachtovatelem a pachtýřem.

Dalším krokem je přidání parcel výběrem ze seznamu všech parcel propachtovatele. Automaticky se tak zobrazí přehledný seznam všech parcel, které budou součástí smlouvy, který je navíc doplněn mapovým oknem, kde jsou všechny vybrané parcely zobrazeny nad ortofotem a dotčenými půdními bloky. 

Každou z parcel je možné samostatně jednoduše editovat a nebo ze seznamu odebrat. Můžeme zadat informaci o propachtované ploše, o úhradě daně z nemovitých věcí a editovat i druh pozemku podle skutečnosti.

Nakonec je potřeba zvolit způsob výpočtu pachtovného, jeho výši a výplatní termín, je zde i možnost počítat pachtovné s náhradou daně či bez ní.

VZOR PACHTOVNÍ SMLOUVY včetně přílohy je ke stažení zde.

Jak aplikace funguje si můžete sami zdarma vyzkoušet v našem demu, ke kterému lze získat přístup na stránkách www.cleverassets.cz.